Organisatie

Centrum voor Gewassysteemanalyse

Gepubliceerd op
24 april 2012

De nadruk van het onderzoek en onderwijs van het Centrum voor Gewassysteemanalyse ligt op het verbeteren en vernieuwen van de plantaardige productie; van genotypen tot teeltsystemen en productieketens.