Promotie

Characterization and epidemiology of members of the genus Torradovirus

Af en toe duikt er ineens een nieuwe ziekte in onze gewassen op. Tien jaar geleden gebeurde dat in Spanje, waar tomatentelers grote verliezen leden omdat hun gewassen ineens verdorden. De planten leken wel verbrand. De ziekte werd al snel ‘torrado’ genoemd, hetgeen geroosterd betekent. Door onderzoek in Wageningen kon worden vastgesteld dat deze ziekte werd veroorzaakt door een nog onbekend virus. Dit virus noemen we nu Tomato torrado virus.

Verder onderzoek aan soortgelijke ziekten die voorkomen in tomaat in Mexico en Guatemala bracht nog eens drie verwante virussen voor het voetlicht. En zeer recent werd in Nederland een verwant virus gevonden in zieke sla. Ondertussen is in dit onderzoek een methode ontwikkeld waarmee alle tot nu toe bekende torradovirussen – zoals deze groep van virussen nu wordt genoemd – in planten kunnen worden aangetoond. Ook is meer informatie verkregen over de wijze waarop deze virussen zich verspreiden met wittevliegen.