Product of dienst

Chemisch-analytisch laboratorium

Het chemisch-analytisch laboratorium van Wageningen Marine Research is gespecialiseerd in het analyseren van monsters ten behoeve van het milieu en de voedselveiligheid.

Het chemisch-analytisch laboratorium is gespecialiseerd in het analyseren van monsters ten behoeve van het milieu en de voedselveiligheid. Onze activiteiten bestaan uit het meten van een groot aantal contaminanten, het op aanvraag ontwikkelen van nieuwe meetmethodes en het nemen van monsters. Daarnaast beschikken we over een groot netwerk in de analytische chemie, waardoor we regelmatig monsternameprogramma’s coördineren en de monsters naar verschillende laboratoria sturen (afhankelijk van de specialisatie van elk laboratorium).

Het laboratorium is uitgerust met de allernieuwste analyseapparatuur, zoals tweedimensionale gaschromatografen (GCxGC), een Time of Flight massaspectrometer (GC-TOF-MS), gaschromatografen met massaselectieve detectie (GC-MS) en diverse gaschromatografen met verschillende configuraties en injectietechnieken. Ook bezit het lab een vloeistofchromatograaf met UV-, verstrooings- en fluorescentiedetectie (HPLC), maar ook massaselectieve detectie (HPLC-ESI-MS). Er kan een breed scala aan microcontaminanten in de omgeving worden gemeten.

De kwaliteit van het werk wordt gegarandeerd door middel van de resultaten van ringtests, gecertificeerd referentiemateriaal en andere validatiestappen. We zijn betrokken bij Quasimeme en organiseren zelf internationale ringtests. Ons laboratorium maakt het referentiemateriaal voor deze tests.

Wageningen Marine Research heeft een chemisch/milieulaboratorium aan wie de Raad voor Accreditatie accreditatie heeft verleend daar het laboratorium heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem dat voldoet aan de vereisten voor testlaboratoria vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de bijbehorende scope in te zien op de website van de RvA onder registratienummer L097. De accreditatie is voor het eerst verleend op 27 maart 1997.