Product of dienst

Chromotopografische kaarten

Chromotopografische kaart des Rijks. Schaal 1 : 25.000 (Bonnebladen)

Deze topografische kaarten zijn tussen 1866 en 1951 door het Topografisch Bureau van het leger gepubliceerd. Het aantal edities per kaartblad over de periode 1866 - 1951 ligt tussen 1 en 11. Dit is onregelmatig verdeeld over Nederland.

De kaarten zijn tussen 2001 en 2004 gescand en geogerefereerd in het RD-stelsel.

N.B. Het eigendomsrecht van de topografische ondergrond ligt bij het Kadaster.

Potentieel gebruik

Als historische referentie

Toepassingsschaal

1 : 25 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 2.5 meter

Verkrijgbare formaten

  • Geotiff, IMG
  • Prijs: minimum afname: 2 bladen. Per blad: € 50,-
  • Landsdekkend: € 15.000,- per editie (ruim 750 bladen)

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.