Nieuws

Chrysanten op water - lastig, maar nog steeds hoopvol

Gepubliceerd op
19 augustus 2013

In het Gelderse Bruchem worden chrysanten geteeld op 800 m2 in een vijver van 15 cm diep. Het project is mogelijk gemaakt door het programma Schoon en Zuinig (EU, ministerie EZ) en voorziet in een demonstratie met dit teeltsysteem van twee jaar.

Nu, een half jaar na aanvang, heeft het systeem flinke uitdagingen laten zien:

  • pH-sturing werkt met een grote waterbuffer anders dan in substraat. Een correctie lijkt in eerste instantie te gering, maar blijkt groot te kunnen doorwerken. Er is daarom een flink risico op overcorrigeren
  • Ammonium is een belangrijk element voor groei, maar beïnvloedt ook de pH in de wortelzone. Het duurde daarom een paar teeltronden voordat iedereen deze dynamiek voldoende begreep om er mee te kunnen werken
  • Waar de substraatteelt zorgvuldig werkt met het ontsmetten van water, ontwikkelen we nu ook voor de drijvende systemen een beheersstrategie. Bio-leven zal er altijd komen in een bassin, het blijkt echter nuttig om te voorkomen dat met de invoer van vers water ook een lading organismen van elders meekomen. Het water wordt daarom nu ontsmet voordat het in het systeem gebracht wordt. In het systeem wordt de ziektedruk geremd met peroxide. Deze toevoeging van peroxide moet gedoseerd gebeuren om niet ook de wortels te beschadigen
  • Zuurstofvoorziening lijkt toch steeds weer een struikelblok. Door activiteit in het water – van wortels en waterorganismen – wordt zuurstof verbruikt. Een hogere temperatuur maakt dat zowel het water minder zuurstof kan bevatten als dat alle activiteiten sneller verlopen. Zeker bij warm weer moet er veel geborreld worden om voldoende zuurstof beschikbaar te houden voor de planten.
  • De logistiek is nu nog zeer handmatig, maar heeft voldoende perspectieven voor doorontwikkeling naar een geautomatiseerd systeem
  • Er blijkt een groot verschil tussen rassen en de geschiktheid om op water geteeld te worden. Dit hebben we eerder in andere gewassen gezien, maar voor chrysant moet deze selectie nog plaatsvinden.

De grote inzet, die nodig is om de proef te laten slagen, heeft ertoe geleid dat de betrokken tuinders iemand hebben aangetrokken om dagelijks polshoogte te nemen en zaken bij te sturen. Alleen met een dergelijke intensieve begeleiding krijgt deze proef ook echt een goede kans van slagen.