Nieuws

Chrysantenteelt los van de grond biedt perspectief

Gepubliceerd op
22 februari 2011

Vijf systemen voor substraatteelt bij chrysant zijn onderzocht door Wageningen UR Glastuinbouw. De teelt op zandbedden lijkt op korte termijn de meeste perspectief te bieden voor de praktijk. Vervolgonderzoek richt zich op de mogelijkheden van teelt op water. Dit onderzoek is gefinancierd door Agentschap NL en het Ministerie van EL & I.

Zandbed chrysanten

De chrysant is het grootste sierteeltgewas dat in de grond wordt geteeld. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen terug te brengen tot bijna nul, onderzoekt Wageningen UR Glastuinbouw teeltsystemen los van de grond. De afgelopen twee jaar zijn vijf systemen beproefd. Achtereenvolgend in toenemende complexiteit zijn dat: een diep grondbed, een zandbed, een veenbed, cassettebedden en een casettebox-systeem. In het onderzoek zijn alle aspecten meegenomen, van weerbaarheid tegen ziekten en plagen, tot de logistiek en het  economische plaatje.

Teelttechnisch veel mogelijk

Uit dit onderzoek blijkt dat het teelttechnisch mogelijk is om chrysanten los van de grond te telen. Gedurende vijf teeltrondes met het ras ‘Euro White’ is het drooggewicht bepaald. Dit zegt iets over de fotosynthese die de plant in het systeem heeft kunnen bereiken en is een maat voor de verschillen tussen de systemen. Het diepe grondbed is daarbij op 100% gesteld omdat dit teeltkundig niet afwijkt van de gangbare teelt. Het zandbed scoort dan 4% hoger in groei, het veenbed 13% en de verschillende systemen op cassettes 26 tot 34%. Ook is gekeken naar de rentabiliteit van de verschillende systemen. Het blijkt dat de meest geavanceerde systemen het duurst zijn en het moeilijkst zijn terug te verdienen.

Het vervolgonderzoek zal zich daarom richten op het zandbed als relatief eenvoudige en betaalbare oplossing. Veenbed valt af omdat dit systeem niet past binnen de duurzaamheiddoelstellingen en de cassettesystemen lopen tegen veel praktische problemen aan. De eerste oriënterende proeven met substraatloze systemen lijken perspectief te bieden maar hebben nog veel kinderziektes. Ook aan de ontwikkeling hiervan zal verder worden gewerkt.