Nieuws

Chrysantentelers bijgepraat over onderzoek nieuwe teeltsystemen

Gepubliceerd op
16 februari 2011

Het emissievraagstuk stond centraal tijdens de landelijke chrysantendag bij Wageningen UR Glastuinbouw. Zo’n negentig chrysantentelers werden bijgepraat over nieuwe teeltsystemen die moeten bijdragen aan het terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het besef dat chrysantenteelt moet veranderen, groeit.

Chrysant

De chrysant is het grootste sierteeltgewas dat in de grond wordt geteeld. Het voorkomen van ziekten en plagen is een groot probleem in deze teelt, enerzijds omdat er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn en anderzijds omdat de emissie van deze middelen naar het oppervlaktewater naar nul moet. Daarnaast moet ook de uitspoeling van meststoffen worden teruggebracht naar nul.

Wageningen UR Glastuinbouw doet daarom onderzoek naar nieuwe teeltsystemen voor de chrysant. Het ontwikkelen van een nieuwe teeltmethode, die economische rendabel en milieutechnisch verantwoord is, valt niet mee. Als sinds de jaren ’70 loopt er onderzoek naar nieuwe systemen voor de chrysant. Dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. Wageningen UR Glastuinbouw benadert daarom dit vraagstuk nu op een andere manier die is gebaseerd op de methode ‘systematisch ontwerpen’, die gebruikelijk is in de industrie en in de lucht- en ruimtevaart.

Systematisch ontwerpen

“Eerdere pogingen tot systeemvernieuwing in de glastuinbouw hebben nooit tot grote successen geleid. De Denarkas en het Mobysant-project zijn daarvan de meeste bekende voorbeelden,” zegt onderzoeker Tycho Vermeulen. “We benaderen het proces nu anders. Stapsgewijs werken we toe naar een oplossing, waarbij we steeds meer te weten komen over wat wel en wat niet mogelijk is. Zodoende kunnen we steeds aan de doelstellingen en de eisen van de praktijk blijven voldoen.”

Vermeulen heeft inmiddels verschillende teeltsystemen voor chrysant in substraat onderzocht en de eerste resultaten worden duidelijk. Het telen op zandbedden biedt op korte termijn het meeste perspectief. Telen op watersystemen moet verder worden uitgewerkt, met name op het kostenaspect.

Chrysantenadviseur René Corsten van DLV Plant benadrukte het belang van het onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw: “Er moet een oplossing komen voor de emissieproblematiek. Over tien jaar moet de grondteelt zijn geoptimaliseerd of telen we chrysanten los van de grond. Het onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw legt daarvoor nu de basis.”