Studentenverhaal

Citizen Science in Vietnam

"Bij de opleiding Internationaal Land- en Watermanagement ga je al in het derde jaar op (buitenlandse) stage. In die drie maanden kun je uitproberen of het echt wat voor je is om een tijd in het buitenland te wonen en werken. Ik ben zelfs mijn hele derde jaar in het buitenland geweest. Eerst heb ik een uitwisseling gedaan, waarbij ik een halfjaar in Canada heb gestudeerd. Daarna ging ik op stage in Vietnam. Dat was heel bijzonder en leerzaam.
Met een aantal medestudenten die in diezelfde periode in Azië zaten, hebben we vervolgens voor een maand op Bali een huis gehuurd om onze thesis te schrijven. Dat was geweldig! Wageningen heeft internationaal een goede reputatie en als je zelf initiatief neemt, is er heel veel mogelijk."

Je leert het land van een heel andere kant kennen

Stage in Vietnam
"Ik werkte voor een kleine organisatie aan het project Healthy landscapes for the Red river. Daarbij probeerden we bewoners te betrekken bij het verzamelen van data over waterstand en landgebruik, dus het toepassen van citizen science. We werkten met een leuke mix van mensen, er waren enkele Vietnamezen die goed Engels spraken, maar ook een aantal dat helemaal geen Engels sprak. Dus soms moest je met handen en voeten communiceren en met een paar woorden Vietnamees. Het was voor mij de eerste keer om in zo’n totaal andere cultuur te zijn. Dat was fantastisch! Je komt bij de mensen thuis, je werkt daar en zo leer je het land van een heel andere kant kennen. Ik ging bijvoorbeeld mee met een collega naar het piepkleine dorpje waar zij vandaan kwam, dat bijna zelfvoorzienend was. We gingen eerst naar haar ene oom, die kippen hield, een andere oom had eenden en een derde groente. Iedereen beschikte over een eigen rijstveldje. Zo verzamelden we voedsel en daar gingen we dan mee koken."

Thesis
"Tijdens mijn stage heb ik data verzameld om het eindverslag van de bachelor, mijn thesis te schrijven. Omdat je - naast literatuuronderzoek - ook gegevens uit de praktijk haalt en je zelf in het land bent geweest, is het schrijven van een thesis veel interessanter. Daarnaast helpt de stage ervaring ook met de keuze voor een master. Ik twijfelde nog, maar ben er zo achter gekomen dat Internationaal Land- en Waterbeheer echt bij mij past. Daarom ben ik de aansluitende master in Wageningen gaan doen."

Moon Weijens, masterstudent