Nieuws

Clubrassen hebben de toekomst in de fruitteelt

Gepubliceerd op
5 december 2013

Tijdens de jaarlijkse Kennisdag Fruitteelt lag dit jaar de nadruk op marktperspectieven van diverse appel- en perenrassen. De ontwikkeling van clubrassen past in de trend van kortere ketens en ketenintegratie die in de fruitteelt opgang doet.

De Kennisdag Fruitteelt is een evenement voor professionele fruittelers en ketenpartijen. Ruim 400 bezoekers waren aanwezig op 23 november in Hof van Wageningen. Een stijging van 20% ten opzichte van de edities in 2011 en in 2012. Eén van de succesvolle marktconcepten in de fruitteelt op dit moment is clubrasontwikkeling. Een clubras is een nieuw, gepatenteerd ras, dat wordt geteeld volgens een clubsysteem. Slechts een beperkt aantal personen of organisaties brengt deze clubrassen op de markt en verhandelt ze volgens een vaste marketingpolitiek en een vast promotiebeleid. Productievolume, kwaliteit en marketingaanpak zijn afgestemd tussen de diverse betrokken schakels in de fruitketen. Diverse stakeholders, die momenteel voor appel en peer clubrassen ontwikkelen en in de markt zetten, kregen op de Kennisdag Fruit gelegenheid om hun visie en ervaringen te delen met de bezoekers. Bezoekers kregen overigens niet alleen ‘hosannaverhalen' te horen, ook de minder sterke raseigenschappen werden belicht. 

Suzuki-fruitvlieg

Natuurlijk was er uitgebreid aandacht voor de suzuki-fruitvlieg waarvoor Wageningen UR de landelijke monitoring uitvoert. Op 80 locaties in dit monitoringsnetwerk zijn valletjes opgesteld. Op ongeveer de helft van deze locaties is de suzuki-fruitvlieg dit najaar gevangen. Tijdens een inventarisatie waarbij op 90 willekeurige plekken in voornamelijk Midden-Nederland vlierbessen zijn verzameld, is de fruitvlieg in 25 van de 90 monsters aangetroffen. Hiermee wordt bevestigd dat deze zeer schadelijke fruitvlieg in Nederland inmiddels wijd verspreid aanwezig is.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wageningen UR en het Productschap Tuinbouw organiseren deze jaarlijkse kennisdag.