biodiversiteit in het regenwoud

Nieuws

Combinatie van maatregelen kan het verlies aan biodiversiteit halveren

Gepubliceerd op
19 oktober 2010

Een combinatie van maatregelen kan het verwachte mondiale verlies aan biodiversiteit halveren tussen nu en 2050.

Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doorgerekend in samenwerking met het LEI en de Canadese Universiteit van British Columbia. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens de VN-top die op dit moment gehouden wordt over biodiversiteit in Nagoya, Japan.

Vleesconsumptie

Het blijft noodzakelijk om waardevolle natuurgebieden te beschermen, maar dit is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen. Hiervoor zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Er valt veel winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie, omdat de productie van vlees een veel groter beslag legt op landbouwgronden dan akkerbouw. Daarnaast zijn vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening veranderingen nodig.

Samenhang

Maatregelen die zijn gericht op een enkele sector, zoals de bosbouw of de energievoorziening, leiden slechts tot beperkte verbeteringen. Veel meer winst valt te boeken door alle maatregelen in samenhang te nemen. Een combinatie van maatregelen, die als voorbeeld is doorgerekend, halveert het verwachte mondiale verlies aan biodiversiteit tussen nu en 2050. Andere (combinaties van) maatregelen zijn goed denkbaar, maar zullen ook het verlies niet volledig tot staan kunnen brengen. Het geanalyseerde maatregelenpakket draagt ook bij aan andere doelen zoals het verminderen van klimaatverandering en het vergroten van de voedselzekerheid.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het United Nations Environment Programme (UNEP), Het PBL presenteert het rapport Rethinking global biodiversity strategies. Exploring structural changes in production and consumption to reduce biodiversity loss tijdens de top COP10 in Nagoya. Deze VN-top in Japan vindt plaats van 18 tot 29 oktober 2010.