Onderwerp scriptie

Communicatieplan voor twee wijken in Groningen


De Werkgroep Pad de 2 Wijken in Groningen willen in zuid-Groningen een communicatieplan op laten stellen voor de twee wijken Helpman en De Wijert. Doel is de bewoners meer te betrekken bij de aanleg en het beheer van groen in de wijk. Zie ook het bericht in het wijkjournaal hieronder. Gevraagd wordt een student communicatie of sociologie die een stage wil doen of wil afstuderen op dit onderwerp. Het gaat om actiegericht onderzoek ism de wijkgroep en bewoners.

Start: flexibel

Nadere informatie over dit project volgt en is tevens verkrijgbaar bij Ina Horlings (RSO), lummina.horlings@wur.nl.


Bericht in het wijkjournaal:

Helpman en De Wijert zijn fijne wijken om in te wonen met veel groen in de vorm van parkjes, groenstroken en plantsoenen. Rudy van der Keulen, bewoner van Helpman en Hans Sebes, woonachtig in De Wijert, vinden dit ook. Maar zij constateren ook dat het nog beter kan. Want op sommige plekken wordt het groen opgeslokt door bebouwing en op sommige plaatsen wordt het groen verwaarloosd, zoals in het parkje langs de A28. Er zijn in de buurt ook bijzondere stukjes groen, zoals de vierkantemetertuintjes bij het Oude RKZ en de gezamenlijke moestuin en de kruidentuin aan de Goeman Borgesiuslaan. Stukjes groen die samen door en met de buurt zijn bedacht en ontwikkeld en nu ook gezamenlijk worden onderhouden.

‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het  in onze buurten nog fijner wonen en recreëren wordt?’, dat was de vraag van Rudy en Hans. En zij bedachten het plan om alle stukjes groen in Helpman en De Wijert aan elkaar te verbinden door er een wandelroute in uit te zetten. Een route die alle bestaande stukjes groen in Helpman en De Wijert aan elkaar knoopt. Vervolgend wordt er samen met de buurt ervoor gezorgd dat er mooie, nieuwe stukjes bij gaan komen. Stukjes zoals de kruidentuin aan de Goeman Borgesiuslaan in Helpman of het fruitboomgaardje bij de De Graafschool aan het Ina Boudierplatsoen in de Wijert.

In het project, dat mede ondersteund wordt door de gemeente Groningen, wordt aan de  buurbewoners gevraagd actief mee te denken en te werken. Bij het bedenken van nieuwe stukjes, bijvoorbeeld een buurtmoestuin of een plukbos. En bij het onderhouden van deze nieuwe en de bestaande stukken. Zodat de bewoners zelf invloed krijgen op het woonplezier van de buurt. De gemeente Groningen stelt in het kader van het project Eetbare Stad geld en advies beschikbaar. Leerlingen van AOC Terra en het Van Hall Instituut helpen bij aanleg en onderhoud.

Het is de bedoeling dat het aanleg en onderhoud zoveel mogelijk ecologisch wordt gedaan. Een deel van het groen in de wijken wordt door de gemeente al op ecologische wijze onderhouden. Voorbeelden zijn de groenstrook tussen de Helperzoom en Klein Martijn en de groenstrook die bij de Vestdijklaan tegen de A28 aan ligt. De natuur krijgt hier de kans zich ‘natuurlijk’ te ontwikkelen wat vaak leidt tot een diversiteit aan bloemen, grassen en kruiden. Dat trekt dan vervolgens weer bijzonder insecten en vogels aan. Door ecologisch beheer wordt de natuur weer een stukje teruggebracht in de stad.

Voor het plan is subsidie aangevraagd bij de gemeente Groningen. Bij de realisatie van het project is een aantal buurtbewoners en instanties betrokken. Samen vormen zij de werkgroep Pad de 2 Wijken. Deze werkgroep bestaat uit de bewoners:  Rudy van Keulen (initiatiefnemer), Hans Sebes, Diederik Maat, Herwig van  Geenhove en Jan van der Til. Vanuit de gemeente zijn Laurens Stiekema  (coördinator groenparticipatie) en Wout Veldstra (stadsecoloog) betrokken.  De Natuur- en Milieufederatie wordt vertegenwoordigd door Kristin Wijnja.  De werkgroep wordt bij de voorlichting en de communicatie ook nog  ondersteund door Anouk Bruintjes van bureauBruintjes.

We zullen binnenkort meer van ons laten horen. Zijn er bewoners die nu al een leuk idee hebben voor ene groenproject in de buurt? Via het emailadres pad2wijken@gmail.com kunnen ideeën worden aangemeld.