Company Day: Future Perspective

Activiteit

Company Day: Future Perspective

De Company Day biedt de gelegenheid om kennis te maken met zes state-of-the-art-onderwerpen en geeft een inspirerende kijk op nieuwe technologieën en de mogelijke toepassingen en impact daarvan.

Organisator Wageningen University & Research, Shared Research Facilities
Datum

do 27 september 2018

Locatie Orion, gebouwnummer 103
Bronland 1
103
6708WH Wageningen
0317 48 87 77

Met het programma op deze dag krijgen start-ups, het mkb, grotere bedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders een geweldige kans om de contacten met WUR en andere innovatiestakeholders te verkennen en te versterken. De thema's Big Data, Blockchain, Climate Smart and Circular Food Production, CRISPR-CAS, Photosynthesis en Precision Farming worden toegelicht. Lezingen, demo's, workshops en dialogen geven u een idee van de rol die deze thema's kunnen spelen voor uw innovatie-agenda. Laat u inspireren!

Programma*
09.00 - 09.45 Inloop
09.45 - 10.40 Plenaire inspirerende openingssessie: Rens Buchwaldt en Mona Keijzer*
11.05 - 12.20 1e ronde themasessies*
12.35 - 13.20 Lunch*
13.45 - 15.00 2e ronde themasessies*
15.30 - 16.45 3e ronde themasessies*
17.00 - 19.00 Gezamenlijke inspirerende afsluiting en netwerkborrel
* Tussen de sessies door is er tijd om te verplaatsen over Wageningen Campus

*Dit is het hoofdprogramma.
Het volledige programma over de themasessies is te vinden op de Engelstalige pagina.

Company Day Topics

Precisielandbouw

(Experts: Henk Janssen en Corné Kempenaar)

Precisielandbouw draagt bij aan kostenreductie en productieverhoging bij landbouwbedrijven. Dat gebeurt door de juiste acties te nemen, op de juiste plaats, in de juiste mate, op het daarvoor optimale tijdstip. De digitalisering van landbouw ondersteunt de ontwikkeling van precisielandbouw door het vrij maken van benodigde technologieën zoals satelliet GPS-systemen, observatie van de aarde vanuit de ruimte, sensoren, robotica, dataverzameling en big data.

Precisielandbouw wordt gezien als een manier om ook milieu doelstellingen en maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Onze kennis van productietechnieken, grondsoorten, water, klimaat, ecosystemen, geo-ruimtelijke en datatechnologie kan worden toegepast ten gunste van een efficiënter gebruik van grondstoffen, vergroting van de voedselveiligheid en -zekerheid, en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Tevens draagt onze kennis bij aan vermindering van energiegebruik en uitstoot in het landbouwproces. Met precisielandbouw wordt de voedselketen transparanter en het milieu ontlast.

Het is te verwachten dat precisielandbouw een grote bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst.

Laat je inspireren door de toekomst van precisielandbouw.

Blockchain

Experts: Lan Ge (Business modellen en governance), Jan Top (Data Science)

Samenwerking, efficiëntie, transparantie en vertrouwen worden steeds belangrijker voor agrifoodketens. De informatiestromen die de betrokken bedrijven genereren zijn van doorslaggevend belang voor het functioneren van de ketens en voor het vertrouwen van de consument. Een van de grootste uitdagingen voor ketens is het verkrijgen en delen van betrouwbare, hoogwaardige en relevante informatie met bewezen kwaliteit. Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt hoe ketens optimaal data en modellen kunnen inzetten in geschikte informatietechnologieën voor het nemen van de juiste beslissingen en het automatiseren van processen.  

Een technologie die een deel van de oplossing kan leveren is de blockchain. De technologie is vooral bekend als de technologie achter cryptomunt Bitcoin. De technologie heeft ondertussen eigen naam en faam verworven en de nodige verwachtingen gewekt. Verwacht wordt dat blockchaintechnologie de wijze waarop financiële en andere transacties uitgevoerd worden fundamenteel zal veranderen. Dit gebeurt door de toevoeging van een “gedeelde bron van waarheid”, waarmee de rol van tussenpersonen of -instellingen die de controle en audit uitvoeren, zal veranderen. Blockchain is een door cryptografische algoritmes beschermd en gedeeld register. Hierdoor wordt het risico op een ‘single point of failure’ verkleind en de integriteit van informatie beschermd.

Binnen het agrifood domein kan de blockchain in combinatie met de juiste datastandaarden, goede sensoren en slimme software leiden tot meer ketentransparantie. Bijvoorbeeld informatie over de herkomst en kwaliteit van voedselproducten kan hiermee op een efficiënte en betrouwbare manier gedeeld worden tussen verschillende partijen in de keten.

Rond het thema blockchain zullen er na een korte introductie interactieve sessies plaatvinden. Men kan kiezen voor ‘kennismaken met de technologie’, ‘kansen met de technologie’ en ‘ervaringen met de technologie’. Laat je inspireren door de mogelijkheden van deze technologieën binnen jouw organisatie en werkveld. Hoe ziet de toekomst eruit?

Fotosynthese

(Experts: René Klein Lankhorst, Mark Aarts)

Willen we ook in de toekomst beschikken over voldoende voedsel en brandstof voor de bio-economie, dan zal de productie van gewassen verdubbeld moeten worden. Dit is alleen haalbaar middels een groene revolutie door een herontwerp van fotosynthese, de motor achter biologische productiviteit.

Vergeleken met wilde plantsoorten is de fotosynthese in landbouwgewassen weinig indrukwekkend. Gemiddeld gebruiken landbouwgewassen niet meer dan 1% van de verkregen zonne-energie. Er zijn modellen ontwikkeld die voorspellen dat de fotosynthese in gewassen vijf keer efficiënter zou kunnen zijn. Door een efficiëntere fotosynthese kan de opbrengst van landbouwgewassen aanzienlijk verhoogd worden en kan de benodigde verdubbeling gerealiseerd worden.

Dit zal ons in staat stellen om, naast voldoende voedsel, ook voldoende biomassa te produceren om onze fossiele brandstoffen-economie te vervangen door een bio-economie, en tevens een significante bijdrage te leveren aan het herwinnen van koolstofdioxide uit de atmosfeer.

Laat je inspireren door de mogelijkheden van deze nieuwe groene revolutie.

Climate Smart

(Experts: Ruud Duijghuisen, Saskia Visser)

Hoe kunnen bedrijven een rol spelen in een klimaatslim, circulair voedselproductiesysteem?  Hoe zorg je ervoor dat de je bedrijf een zo klein mogelijke CO2 voetafdruk heeft, je efficiënt gebruik maakt van geproduceerde biomassa en alle nutriënten en reststoffen hergebruikt worden in het productieproces?

Deze vragen worden besproken om aan te tonen hoe kennis en praktijk samen komen en samenwerken in het tot stand brengen van een klimaatslim, circulair voedsel- en voedingsproductiesysteem. U leert welke innovaties al zijn gestart door verschillende bedrijven, en we onderzoeken gezamenlijk welke stappen verder mogelijk zijn om de uitdagingen binnen onze sector en de maatschappij het hoofd te bieden. We discussiëren over de mogelijkheden om de gezondheid van de grond te optimaliseren, voedselproductie te verhogen, terwijl we de rol van dierlijke voedselproductie en koolstofuitstoot te verminderen.  Laat u verassen door de mogelijkheden van mest, de rol van alternatieve eiwitproductie en door de toekomst van het Nederlandse landschap in een klimaatslim circulair productiesysteem.

Laat u inspireren door de mogelijkheden voor de toekomst.

CRISPR-Cas

(Expert: Raymond Staals)

In de slechts tien jaar sinds de ontdekking van CRISPR-Cas als verdedigingsmechanisme tegen virussen in bacteriën heeft dit systeem de wereld op zijn kop gezet. De mogelijkheden die CRISPR-Cas biedt om met een tot nu toe ongekende nauwkeurigheid DNA-sequenties op te sporen en te wijzigen heeft de mogelijkheden van genetische modificatie in de wetenschap, medische wetenschap en (bio)technologie volledig veranderd. Deze nieuwe technologie heeft een enorme impact gehad op de snelheid, nauwkeurigheid maar ook het gemak en de kosten van het wijzigen van genetisch materiaal. Of het nu gebruikt wordt om een nieuw genetische gemodificeerd materiaal te creëren in een laboratorium, ten behoeve van de genezing van (menselijke) ziektes, of om een nieuw productie organisme te creëren ten behoeve van de industrie; in alle gevallen lijkt de keuze te vallen op de CRISPR-Cas methode.

Wageningen is van oudsher een pionier in het ontwikkelen en karakteriseren van nieuwe CRISPR-Cas systemen, en in het aanpassen van deze methodes voor nieuwe toepassingen in wetenschap, medische wetenschap en industrie.  Hierdoor tonen wij hoe snel fundamenteel onderzoek kan worden vertaald naar nieuwe, grensverleggende toepassingen.

Laat u inspireren door de CRISPR-Cas technologie en zijn potentiele toepassingen binnen uw organisatie.

Big Data

(Experts: Sander Janssen, Willem Jan Knibbe)

De invloed van big data op het domein van handel, voedselproductie en landbouw is aanzienlijk. Big data gaat niet alleen over de hoeveelheid data, maar ook over de snelheid waarmee data wordt verwerkt, de waarde van data-analyses, en beleid rondom het uitwisselen van data. Wageningen University & Research onderzoekt de verschillende aspecten van big data in de domeinen voedsel, landbouw, omgeving en zee, in samenwerking met het nieuw opgezette Wageningen Data Competence Centre (WDCC).

Er zijn domein overstijgende uitdagingen met betrekking tot het waarborgen van privacy en veiligheid, gegevensuitwisseling tussen de spelers in de keten en aantrekkelijke business modellen en voortgang in analytics.

Laat u inspireren door de nieuwste toepassingen van big data in het domein van de life sciences en bespreek de verassende toekomst met vakgenoten uit de wetenschap en ondernemerschap.


Geen ondernemer/innovator, maar wel benieuwd naar de ontwikkelingen op Wageningen Campus? Twee weken later, in het weekend van 6 en 7 oktober, vindt de Campus Safari plaats voor een breed publiek.