Project

Competition and facilitation by savanna trees and grasses

Savannes worden veelal gekenmerkt door een aaneengesloten grasvlakte met daarin groepjes van bomen en struiken. Een complex geheel van milieufactoren, zoals water, bodemnutriënten, zonnestraling, vuur, en herbivorie, bepalen de vegetatiestructuur en samenstelling van savannes. Dergelijke milieufactoren zullen naar verwachting sterk worden beïnvloed door de wereldwijde veranderingen in klimaat en landgebruik, wat zou kunnen leiden tot veranderingen in de in savannes aanwezige flora en fauna. Het vermogen om veranderingen in de samenstelling van plantengemeenschappen te voorspellen is dan ook belangrijk voor het beheer en behoud van savannes. Echter, er is nog weinig bekend over de factoren die sturing geven aan vestiging en groei van planten in savannes. Kieming en vestiging van een zaailing zijn cruciale stadia in de levenscyclus van een plant en deze stadia kunnen dan ook van invloed zijn op de samenstelling van plantengemeenschappen. Het is noodzakelijk om een beter inzicht te verkrijgen in de factoren die van invloed zijn op de ecologie en vestigingskansen van verschillende plantensoorten in savannes. Dit project richt zich op de kiemings- en vestigingskansen voor zaailingen van een aantal in savannes voorkomende boomsoorten.

Resultaten

De resultaten van dit project laten zien dat boomsoorten van savannes over het algemeen goed in staat zijn om te gaan met verschillen in de beschikbaarheid van water, bodemnutriƫnten en zonnestraling tijdens het vestigingsstadium van zaailingen, waarbij competitie voor deze voedingstoffen met grassen de ontwikkeling van zaailingen voornamelijk beperkt. Bovendien toont deze studie aan dat boomsoortenbinnen een plantengemeenschap tijdens de vroege stadia van de levenscyclus, wanneer ze blootgesteld staan aan dezelfde milieuomstandigheden, verschillen in hun reacties op deze milieuomstandigheden waardoor ze alleen voordeel hebben over andere soorten onder specifieke omstandigheden. Deze interspecifieke variatie zou ruimte kunnen bieden aan co-existentie van boomsoorten, wat de diversiteit aan plantensoorten in savannes zou kunnen verklaren.