Conceptual basis and spatial modelling to account for and conserve multiple ecosystem services in Telemark County, Norway

Promotie

Conceptual basis and spatial modelling to account for and conserve multiple ecosystem services in Telemark County, Norway

Ecosysteemdiensten zijn een nuttig concept om de menselijke afhankelijkheid van ecosystemen te bestuderen, maar het heeft ook gevolgen voor natuurbeheer. Dit stelt Matthias Schröter van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse (Wageningen University). Hij promoveert op 10 juni 2015 over ruimtelijke modellering van meerdere ecosysteemdiensten en de toepassing van het concept voor nationale boekhouding en natuurbeheer. Ecosysteemdiensten zijn de bijdragen die ecosystemen leveren aan het welzijn van mensen. Ecosysteemdiensten hebben vaak geleid tot controversies, vanwege een vermeende focus op monetaire waardering van natuur en omdat ze de uitbuiting van de natuur zouden promoten. Schröter stelt dat het concept meer dan een louter instrumentele en monetaire betekenis heeft, en juist een leidraad voor duurzaam gebruik van ecosystemen kan zijn.

Promovendus M (Matthias) Schroter
Promotor prof.dr. HBJ (Rik) Leemans
dr. LG (Lars) Hein
Copromotor dr. DN Barton
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 10 juni 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

In zijn thesis heeft hij negen diensten in de provincie Telemark in Zuid-Noorwegen in kaart gebracht, waaronder elandenjacht, begrazing door schapen, houtopbrengst, koolstofvastlegging en recreatief wandelen. In de modellen wordt een onderscheid gemaakt tussen de capaciteit om ecosysteemdiensten te leveren en de daadwerkelijke levering van die diensten. Op die manier vond hij ruimtelijke verschillen in over- en ondergebruik van een bepaalde dienst. Voor begrazing vindt hij bijvoorbeeld een bijna doorgaand hogere capaciteit dan de daadwerkelijke levering van diensten. Verder onderzocht hij hoe het gebruik van ecosysteemdiensten invloed heeft op het behoud van biodiversiteit. Het meenemen van ecosysteemdiensten zorgt in zijn natuurbehoudsscenario voor een verschuiving van belangrijke gebieden in vergelijking met een scenario met alleen biodiversiteit. Bovendien nemen de oppervlakte van de beschermde gebieden (tussen 3 en 36%) de kosten van het beheer toe (+7%). Dit suggereert dat ecosysteemdiensten een invloed zouden hebben als zij mee worden genomen in natuurbeheer. Dit vraagt om een maatschappelijk discours over welke ecosysteemdiensten en hoeveel hiervan behouden moeten worden.

Propositions

  1. The ecosystem service concept is contested because friction between disciplinary boundaries causes heat.(this thesis)
  2. Incorporating ecosystem services into conservation changes spatial priorities for protecting biodiversity.(this thesis)
  3. Vague scientific concepts spur both creativity and confusion.
  4. Sophisticated environmental models require many assumptions to inform decision-making.
  5. As suggested by Daly (1992, Ecol. Econ. 6, 185-193.), society should first stay
    within planetary boundaries and distribute incomes fairly, then value nature monetarily.
  6. Obsession with academic performance indicators hinders the societal impact of environmental sciences.
  7. A run through a forest explains more about the relationship between humans and nature than a model run.