amazone

Project

Concurrende Claims op natuurlijke hulpbronnen

Dit project beoogt een beter begrip te genereren van concurrerende claims op natuurlijke hulpbronnen. De verdeling en het concurrerende gebruik van deze hulpbronnen in ontwikkelingslanden leidt vaak tot conficten en dupeert vooral de armsten in de samenleving.

Het projectteam wil onder meer de drijvende krachten achter concurrerende claims vaststellen. Met de inzichten kunnen lokale bewoners, bedrijven, overheden en internationale organisaties hun voordeel doen. Soepeler lopende bestuursprocessen in de landen helpen daarbij.

Het project is ook bedoeld om de impact van de huidige Nederlandse en Europese inspanningen voor een duurzame mondiale ontwikkeling te onderzoeken. Internationaal beleid voor klimaatverandering, bio-energieproductie en behoud van biodiversiteit leidt namelijk vaak tot extra aanspraken op land, water en andere natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek wil hiervoor oplossingen en regelingen aandragen en zo een duurzaam beheer van de hulpbronnen bevorderen.

Aanpak en tijdspad

Het projectteam maakt in 2011 een overzicht met praktische tools om in praktijksituaties goed om te gaan met concurrerende aanspraken op natuurlijke hulpbronnen. Ook ontwikkelt het team samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties een toezichtskader voor bosbeheer op nationaal niveau. Dit framework test zij vervolgens in ten minste een ontwikkelingsland. Het toezichtskader moet ook inzicht geven in hoe een dergelijke controle kan worden toegepast in andere sectoren van beheer van natuurlijke hulpbronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van watervoorraden, visbestanden en wetlands.

Samen met de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) werken de projectmedewerkers ook aan intiatieven om duurzaam in te spelen op klimaatverandering. Dit vindt plaats binnen het SEARCH-project. Verder stimuleren zij het opstellen van korte artikelen met geleerde lessen. [vraag tekstschrijver Jules Looman: voor wie zijn de geleerde lessen bedoeld? Graag noemen]. Daarnaast start het projectteam activiteiten op voor een beter beheer van diensten en producten van ecosystemen.

Resultaten

Gewenst resultaat is onder meer een toezichtskader voor bosbeheer in ontwikkelingslanden. Daarnaast is een analyse van proeflocaties met behulp van het Competing Claims-framework beschikbaar. Het project leidt ook tot een geactualiseerd en verder ontwikkeld interactief web-portaal www.competingclaims.com. Verder is een overzicht met praktische tools beschikbaar dat aangeeft hoe belanghebbenden in ontwikkelingslanden het beste kunnen omgaan met concurrerende aanspraken in praktijksituaties. Het project levert ook een planning op van activiteiten voor een beter beheer van diensten en producten van ecosystemen.

Publicaties