Project

Bouwmateriaal uit afval kokosnoot

In tropische landen worden kokosnoten gebruikt voor het vruchtvlees en de melk.

Van de bolster, het harde, harige omhulsel, worden vanouds producten zoals kokosmatten en -borstels gemaakt. Omdat de bolster veel lignine bevat, dat als een natuurlijke kleefstof werkt, kun je er ook op een duurzame manier plaatmateriaal van produceren, ontdekte de afdeling Biobased Products van Wageningen UR.

Biobased Products van Wageningen UR heeft een methode ontwikkeld om van de bolsters van kokosnoten hoogwaardig plaatmateriaal te fabriceren. De werkwijze om platen te maken is al oud. Het verschil met bestaande productiemethoden is echter dat de bolster op 100 procent natuurlijke wijze wordt verwerkt tot gladde platen of andere vormen. Toevoeging van lijm of chemische binders is daarbij niet nodig. De technologie om plaatmateriaal te maken uit kokosafval is ontwikkeld in samenwerking met Filippijnse instituten.

Kokosvezels

Een bolster van een kokosnoot bestaat uit 30 procent kokosvezels en 70 procent merg. Die worden van elkaar gescheiden, waarna van de vezels traditionele producten zoals matten en borstels worden gemaakt. Het merg bevat een grote hoeveelheid lignine, een stof die voorkomt in celwanden van houtige cellen. In gesmolten vorm is die geschikt als kleefstof voor de kokosvezels.

Voor de productie van platen wordt de bolster van de kokosnoot gescheiden. De bolster wordt tot kleine stukjes verwerkt en onder hete druk tot platen geperst. Het plaatmateriaal (eco-co-platen genoemd) dat wordt verkregen, is qua eigenschappen als stevigheid en brandveiligheid vergelijkbaar of beter dan medium density fibreboard (MDF).

Duurzaam en milieuvriendelijk

Het gebruik van kokosnootbolsters voor het produceren van plaatmateriaal heeft een aantal voordelen:

  • De methode is duurzaam en milieuvriendelijk. Het restmateriaal van de kokosnoot wordt volledig gebruikt. Het is een goed alternatief voor hout en helpt ontbossing te voorkomen. Bij de productie hoeven geen lijm of chemische stoffen te worden toegevoegd. Bovendien is de productie CO2-neutraal.
  • Het is goedkoop. De lijm die moet worden toegevoegd wanneer op basis van houtvezel platen worden gemaakt, draagt voor één derde bij aan de totale productiekosten. Bij de verwerking van kokosbolster tot plaatmateriaal is geen lijm nodig.
  • Het kan een extra inkomstenbron zijn voor boeren in ontwikkelingslanden.

Kokosproducerende landen

Het plaatmateriaal dat van kokosnootbolster wordt gemaakt, is te gebruiken voor allerlei toepassingen bv in de bouw, zoals wandplaten, kozijnen en dergelijke. Het materiaal is bedoeld voor zowel lokale afnemers als de export, bijvoorbeeld de meubelindustrie.  Het onderzoek is betaald door het Common Fund for Commodities (CFC), een samenwerkingsverband tussen 100 landen, dat agrarische projecten steunt en begeleidt.  Momenteel bekijkt Biobased Products de opties om op grote schaal te produceren. Hiervoor is men bezig met het opzetten van een productiefabriek. Het is de bedoeling om de kennis en techniek over te dragen aan kokosproducerende landen als Sri Lanka, India, de Filippijnen en Indonesië.