Nieuws

Continuering Voederwaardeprijzen Rundvee

Gepubliceerd op
13 januari 2015

Diervoeder- en veehouderijsectoren hebben behoefte aan actuele voederwaardeprijzen. Daarom berekent Wageningen UR Livestock Research vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) heeft na het opheffen van het Productschap Diervoeder de financiering van deze service overgenomen.

Het Productschap Diervoeder (PDV) financierde sinds 2009 namens de Nederlandse diervoedersector het project ‘Voederwaardeprijzen Rundvee', omdat er in de markt behoefte is aan onafhankelijke voederwaardeprijzen. Toen bekend werd dat het PDV zou worden opgeheven, heeft het bestuur van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) besloten om de financiering van dit project vanaf 2014 voor haar rekening te nemen. Inmiddels heeft de FND ook de financiering voor 2015 toegezegd. FND is een federatie van 10 brancheorganisaties die ook dragende organisaties waren van PDV. Binnen FND wordt de financiering van Voederwaardeprijzen Rundvee specifiek gedragen door Hisfa, OPNV en Nevedi.

Gratis downloaden

Met de gebruikersgroep is afgesproken dat de berekening van de voederwaardeprijzen op dezelfde manier wordt voortgezet en dat de resultaten vrij toegankelijk blijven op de website www.voederwaardeprijzen.nl. Daardoor kunnen alle belanghebbenden over actuele gegevens beschikken die elke vier weken worden ververst. Ter ondersteuning van deze service wordt in overleg tussen FND en Wageningen UR Livestock Research jaarlijks een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de diervoedersector georganiseerd.

Toepassing voederwaardeprijzen

Op www.voederwaardeprijzen.nl staan de actuele gegevens van de berekeningen in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen. Veehouders passen de energieprijs en de eiwittoeslagprijs toe voor de keuzes die ze maken bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoeders, mengvoeders, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om bij aankoop van voedermiddelen een goede afweging te kunnen maken.