Cursus

Cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte

Heb je te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte door klimaatverandering, energietransitie, circulariteit of nieuwe mobiliteitsconcepten? Wil je jouw kennis verdiepen en de meest recente inzichten toepassen in de praktijk? Ben je geïnteresseerd in een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte? En vindt je het leuk om samen te werken en te leren met masterstudenten? Dan is deze cursus iets voor jou!

Organisator Wageningen Academy, Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Format Blended
Credits Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: