Biogasinstallatie VIC Sterksel

Co-vergisting VIC Sterksel

Bij Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel wordt stroom opgewekt door middel van co-vergisting. Dit houdt in dat er met behulp van mest en co-producten een mengsel wordt gemaakt, waaruit gas wordt gewonnen. Dit proces vindt plaats in de daarvoor bestemde hoofd- en navergister(zie hoofdfoto rechts).

Biogasinstallatie VIC Sterksel
Biogasinstallatie VIC Sterksel

Met behulp van dit gas wordt, via een warmtekrachtkoppeling motor (WKK), groene stroom geproduceerd.

De vergisting in VIC Sterksel bestaat uit 55% mest (dunne fractie van eigen bedrijf en dikke fractie wordt aangevoerd van derden) en 45% co-producten.

Co-producten worden gelost in silo’s

Foto 2: Kunststof silo’s voor vloeibare Co-producten
Foto 2: Kunststof silo’s voor vloeibare Co-producten

De vloeibare co-producten worden gelost in de kunststof silo’s die bij de installatie staan (zie foto 2).

De vaste co-producten worden in 4 sleufsilo’s gelost. Alle co-producten die hier aangevoerd worden, staan op een positieve lijst van de overheid. Deze producten zijn dus wettelijk toegestaan voor vergisting, en er wordt door de NVWA op toegezien.

Mengen en mixen

Foto 3: Mixer hoofdvergister
Foto 3: Mixer hoofdvergister

Vanuit de opslag worden op basis van gewicht de vaste producten met een loader in een mengtank gelost. Vanuit de silo’s worden hieraan automatisch de andere producten toegevoegd. In de mengtank bevindt zich een roerwerk (zie foto 3), waardoor er een homogeen product ontstaat. Dit product wordt iedere 2 uur naar de hoofdvergisters gepompt. De hoofdvergister bestaat uit een silo met 3 mixers en kan tijdgestuurd mixen. Het proces verloopt het beste bij 40 graden. Om deze temperatuur te bereiken bevinden zich verwarmingsbuizen in de vergister. Boven de vergister zit een dubbelmembraam dak, dit wil zeggen dat het buitenste dak altijd bol staat en het binnenste dak op en neer gaat afhankelijk van de hoeveelheid gas die er wordt geproduceerd. Dit dient ook voor gasopslag bij onderhoud of eventuele storing van een van de WKK motoren. Zodra het mestniveau in de vergister een bepaald niveau bereikt, wordt deze automatisch naar de navergister gepompt. De navergister haalt de restanten energie uit het product.

Digestaat naar mestopslag

Foto 4: Digistaat opslag
Foto 4: Digistaat opslag

Wanneer het niveau in de navergister een bepaald punt bereikt wordt het product (inmiddels digestaat genoemd) automatisch naar een van de 2 mestopslagen gepompt (zie foto 4). Vanuit hier kan het afgevoerd worden naar eigen grond of naar een akkerbouwer.

Groene elektriciteit

Foto 5: WKK Jenbacher
Foto 5: WKK Jenbacher

Het gas wat geproduceerd wordt, gaat via de gasleiding naar twee WKK motoren (zie foto 5). Deze motoren zetten het gas om in groene elektriciteit en produceren voor 1500 gemiddelde eengezinswoningen.

Export van gepasteuriseerd digestaat

Foto 6: Pasteurisatie unit
Foto 6: Pasteurisatie unit

De gasmotor produceert naast electriciteit ook warmte, daarom worden de motoren gekoeld en daarmee de warmte teruggewonnen. Deze warmte wordt onder andere gebruikt om het kantoor en de dierverblijven te verwarmen. De overige warmte wordt gebruikt om het digestaat 1 uur te verwarmen tot 70 graden Celsius. Dit proces wordt hygiëniseren genoemd (zie foto 6).

Hierdoor is het digestaat gepasteuriseerd en volgens de wet exportwaardig. 70% van het digistaat wordt afgevoerd naar Duitsland waar het op het land wordt gereden. De overige 30% wordt binnen de Nederlandse markt afgezet. Door 70% digistaat af te zetten naar de Duitse markt, wordt er door deze installatie fosfaat en stikstof uit de Nederlandse markt gehaald.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op: 040-2262376.