Product of dienst

CropReporterTM vertelt hoe het gaat met de plant

Met het blote oog is het niet mogelijk om vast te stellen hoe de fotosynthese in een groeiende plant verloopt. Een nieuwe faciliteit van Wageningen Plant Research geeft deze informatie wel zonder dat de plant wordt vernietigd. Deze zogenaamde CropReporterTM geeft nieuwe mogelijkheden bij het ontwikkelen van onkruidbestrijdingsmiddelen of bij het optimaliseren van de teelttechniek.

De fotosynthese is één van de belangrijkste processen bij de groei van een plant. De groene delen van een blad hebben de eigenschap te fluoresceren als het blad wordt belicht. Deze zogenoemde chlorofylfluorescentie is gerelateerd aan de fotosynthese van de plant. Als een gewas in slechte conditie is door stress of aanwezigheid van een ziekte, dan is de fotosynthese minder dan als het gewas in goede conditie is.

Verstoring zichtbaar

Een kleine lokale verstoring beperkt plaatselijk de fotosynthese. Met de CropReporterTM is een dergelijke lokale verstoring zichtbaar te maken. Het CropReporterTM camerasysteem bestaat uit ‘high intensity LEDs’ voor het maken van fluorescentie beelden en witte LEDs om kleurenopnames te maken. Het camerasysteem biedt de mogelijkheid om 30 verschillende optische filters te gebruiken. De chlorofyl fluorescentie opnames worden met één van die filters gemaakt en met drie andere filters (rood, groen en blauw) worden opnames gemaakt om kleurenbeelden (RGB) te reconstrueren. Voor de chlorofyl fluorescentie beelden wordt de relatieve maximale efficiëntie fotosynthese berekend. Deze beelden worden samengevoegd met de kleurenbeelden en zo wordt een filmpje geconstrueerd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Op dit filmpje is de reactie van zwarte nachtschade (Solanum Niger) te zien die op twee plekken behandeld is met het onkruidbestrijdingsmiddel Sencor (werkzame stof Metribuzin). Direct na de behandeling zijn iedere 10 minuten opnames gemaakt met automatische chlorofyll fluorescentie camera. Tijdens het experiment stond de plant in het donker. Voor het maken van de kleurenbeelden is het licht steeds 10 seconde aangeweest.

Doorontwikkeling

De CropReporterTM is een doorontwikkeling van de MIPS-technologie. De techniek van de camera’s is nu verbeterd waardoor het nu mogelijk is om planten binnen een fractie van een seconde door te meten. Met de faciliteit bij Wageningen University & Research kan een set van planten volledig automatisch in de tijd worden gevolgd op de werking van de fotosynthese. Verschillende behandelingen kunnen in één proef met elkaar worden vergeleken. Met software worden de gemaakte beelden geanalyseerd op de gemiddelde werking van de fotosynthese per plant, lokale veranderingen in de fotosynthese per plant en op plantgroei.

Wageningen Plant Research voert met de CropReporter fotosynthesebepalingen uit in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Ook  wordt er gewerkt aan een mobiele CropReporterTM die op locatie een bepaling van de fotosynthese-activiteit kan meten. Deze wordt zomer 2013 verwacht. De camera-apparatuur wordt op de markt gebracht door het start-up bedrijf PhenoVation.