Cursus

Cursus Beheer openbare ruimte: tijd en schaal

Heb je te maken met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende schaalniveaus? Merk je dat operationeel, tactisch en strategisch beheer elkaar beïnvloeden? Wil je jouw kennis verdiepen en de meest recente inzichten toepassen in de praktijk? Ben je geïnteresseerd in een integrale benadering van het beheer van de openbare ruimte? En vind je het leuk om samen te werken met masterstudenten? Dan is deze cursus iets voor jou! We organiseren deze cursus samen met de Stichting Managing Public Space.

Organisator Wageningen Academy, Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Format Blended
Credits Certificaat

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: