Nieuws

Cursus Duits voor varkenshouders

Gepubliceerd op
22 augustus 2013

De cursus is bedoeld voor ondernemers en medewerkers van veehouderijbedrijven of relevante bedrijven, die nu of in de toekomst regelmatig contact hebben met relaties in Duitsland of daar hun bedrijf willen vestigen of al gevestigd hebben.

Het doel van deze cursus is beter Duits leren begrijpen en spreken, dit gekoppeld aan het vakgebied waarin de deelnemer actief is. Daarnaast is het doel dat de deelnemer inzicht verwerft in de Duitse (handels-) cultuur. Denk aan omgangsvormen, beleefdheidsvormen, maar ook organisatiestructuur en hierarchie.

Deze cursus bevat vooral praktische werkvormen. Er wordt gewerkt vanuit de sector waaruit de cursisten komen. Globale opzet: 8 lessen met daarin o.a. conversatieoefeningen, woordenlijst met vaktermen, het aanleren van standaardzinnen ter conversatie, bezoeken van websites, gastspreker.

De cursus zal plaatsvinden op VIC Sterksel, aanvangstdatum in overleg en alleen bij voldoende deelname.

Neem voor meer informatie of aanmelden contact met ons op.