Cursus EU-Beleid, voor landbouw, voedsel en groen

Cursus

Cursus EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

Wilt u volledig op de hoogte zijn van de laatste EU-beleidsontwikkelingen voor Nederland en Vlaanderen over landbouw, voedsel en groen? Volg deze 2-daagse cursus. De cursus geeft u inzicht in de meest actuele stand van zaken en besteedt daarbij bijzondere aandacht voor de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen.

Organisator Wageningen Academy
Datum

do 7 februari 2019 tot vr 8 februari 2019

Duur 2 dagen
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen
Tijdens deze cursus krijg je in twee dagen een helder beeld voorgeschoteld van de geschiedenis, processen en actuele vraagstukken met betrekking tot EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. De cursus wordt gegeven door deskundige sprekers afkomstig uit zowel wetenschap, overheid als bedrijfsleven en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie.
Ilse van Dijl, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel- Zekerheid, deelneemster 2018 editie.

Aanpak cursus EU-Beleid


Het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen is volop in beweging. In 2013 hebben de Raad van Ministers van Landbouw van de EU en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over het gemeenschappelijk landbouw- en plattelandsbeleid voor de periode 2014 – 2020. Nadien namen de Europese Commissie en de lidstaten besluiten over de uitvoeringsregelingen en de nationale toepassing van dit pakket. De regelingen voor het prijs- en inkomensbeleid zijn per 1 januari 2015 van kracht geworden, die voor het plattelandsbeleid later dat jaar. Tijdens het Nederlands Voorzitterschap in het eerste halfjaar van 2016 staan diverse onderwerpen op de Brusselse agenda. Daarnaast zijn er in de Europese samenleving en ook internationaal allerlei ontwikkelingen gaande die grote invloed hebben op het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. Wat zijn daarbij de hoofdelementen en hoe hangen deze samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat de gevolgen?

Resultaat

De cursus geeft inzicht in de meest actuele stand van zaken op al deze onderwerpen en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen. De onderwerpen worden ingeleid door zeer deskundige specialisten afkomstig
van diverse overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast kunt u in een rollenspel onder begeleiding van ervaringsdeskundigen in een interactief proces zelf oefenen met Brusselse besluitvormingsprocessen. Aan het eind van de cursus bent u (weer) volledig op de hoogte van de laatste EU-beleidsontwikkelingen over landbouw, voedsel en groen.

Doelgroep

De cursus is gericht op afgestudeerden (universitair of hoger beroepsonderwijs) en anderen met een gelijkwaardige opleiding, die behoefte hebben aan een algemeen overzicht en inzicht in de complexe samenhang van de beleidsterreinen landbouw, voedsel en groen in de Europese Unie. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep behoort
of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust
contact met ons op!

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit:

-Drs. Frits Thissen, Voormalig Raad van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging
bij de EU (PV-EU), Brussel

-Dr.ir. Liesbeth Dries, Universitair hoofddocent, Agrarische economie en plattelandsbeleid, Wageningen University & Research.

Achtergrond EU-beleid

In 1958 begonnen met 6 lidstaten telt de Europese Unie met de toetreding van Kroatië inds 2013 in totaal 28 lidstaten. Mijlpalen in de integratie zijn naast de vele toetredingen de vorming van de interne markt, de introductie van de euro, de regelgeving voor de bescherming van natuur en milieu, de algemene levensmiddelenverordening en in 2009 het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed, niet alleen op de besluitvorming in Brussel of in de nationale hoofdsteden, maar ook rechtstreeks op de Europese burger. Die burger mocht in mei 2014 zijn stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement, waarna later dat jaar ook een nieuwe Europese Commissie aantrad.

Binnen landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Daarnaast is er door de veranderende verhoudingen op de wereldmarkten, waaronder de hoge en sterk fluctuerende internationale prijzen, veel meer aandacht dan in het verleden voor de externe aspecten van het EU-beleid, en de relatie tussen dit beleid en de wereldvoedselvoorziening.