Cursus

Cursus Facilitation skills

Faciliteert u workshops en bijeenkomsten of heeft u de ambitie om dit te gaan doen? En wilt u leren hoe u met een goede opbouw en de juiste werkvormen
meer resultaat, betrokkenheid en draagvlak creëert? In deze training krijgt u de inzichten, praktische handvatten en vaardigheden om bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen te faciliteren. Ook komt het omgaan met weerstand en het plegen van interventies aan bod.

Organisator Wageningen Academy
Locatie Wageningen

De 2020 editie is uitgesteld en gaat naar verwachting in 2021 plaatsvinden.
U kunt alvast interesse tonen

Waarom deze cursus volgen?

Na afloop van deze training voelt u zich zekerder en rijker toegerust om bijeenkomsten op effectieve wijze, met humor en energie te begeleiden. De opbrengst van deze training is dat u:

  • Leer succesvoller workshops ontwerpen en begeleiden
  • Doe een ruime verzameling technieken op en leer deze toepassen
  • Krijg meer inzicht in groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen
  • Leer op het juiste moment te interveniëren

Voor wie is deze cursus?

U behoort tot de doelgroep van deze training als u zich verder wilt bekwamen in het voorbereiden en leiden van workshops en bijeenkomsten. De cursus is interessant voor een brede doelgroep werkzaam in de lifesciences, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, onderzoeksinstituten, of bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op.

Programma en onderwerpen

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het leren toepassen en verbeteren van facilitation skills. De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van technieken en het oefenen hiermee in workshops. Workshop ontwerp en begeleiding, van eenvoudig tot complex, een ruime verzameling inzetbare technieken, groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen komen uitgebreid aanbod. Het hoe en waarom van verschillende technieken, mogelijke interventies en workshop ontwerp wordt uitgelegd en geoefend tijdens de cursusdagen.

Cursusleider

De cursusleider is Floor Verdenius, P2.

Blijf op de hoogte

Dit seminar gaat naar verwachting in 2021 weer plaatsvinden. Door interesse te tonen, stellen we u op de hoogte zodra het seminar open gaat voor inschrijving. Vragen? Neem contact op met de programmamanger Janine Quist

Veelgestelde vragen

FAQ

Meer cursussen en trainingen

Agenda

Maatwerk

Nieuwsbrief

Aanmelden