Cursus

Cursus Facilitation skills

Faciliteer je workshops en bijeenkomsten of heb je de ambitie om dit te gaan doen? En wil je leren hoe je met een goede opbouw en de juiste werkvormen meer resultaat, betrokkenheid en draagvlak creëert? In deze training krijg je de inzichten, praktische handvatten en vaardigheden om bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen te faciliteren. Ook komt het omgaan met weerstand en het plegen van interventies aan bod.

Organisator Wageningen Academy
Format Op locatie
Credits Certificaat

Waarom deze cursus volgen?

Na afloop van deze training voel je je zekerder en rijker toegerust om bijeenkomsten op effectieve wijze, met humor en energie te begeleiden. De opbrengst van deze training is:

  • Leer succesvoller workshops ontwerpen en begeleiden
  • Doe een ruime verzameling technieken op en leer deze toepassen
  • Krijg meer inzicht in groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen
  • Leer op het juiste moment te interveniëren

Voor wie is deze cursus?

Je behoort tot de doelgroep van deze training als je je verder wil bekwamen in het voorbereiden en leiden van workshops en bijeenkomsten. De cursus is interessant voor een brede doelgroep werkzaam in de lifesciences, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, onderzoeksinstituten, of bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Mocht je twijfelen of je tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op.

Programma en onderwerpen

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het leren toepassen en verbeteren van facilitation skills. De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van technieken en het oefenen hiermee in workshops. Workshop ontwerp en begeleiding, van eenvoudig tot complex, een ruime verzameling inzetbare technieken, groepsdynamiek en esluitvormingsprocessen komen uitgebreid aanbod. Het hoe en waarom van verschillende technieken, mogelijke interventies en workshop ontwerp wordt uitgelegd en geoefend tijdens de cursusdagen.

Cursusleider

De cursusleider is Floor Verdenius, P2.

Blijf op de hoogte

Vragen of interesse? Neem contact op met de programmamanger Janine Quist