category_oncampus

Cursus Geld verdienen met varkensproductie

Wil je je kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Dan is de cursus ‘Geld verdienen met varkensproductie’ bij uitstek geschikt.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Livestock Research
Duur 1 dag
Prijs € 595,00
Format Wageningen Campus
Accreditatie Accreditatiepunten
Groepsformaat 21-35

Deze cursus is nog niet gepland.
Je kunt alvast interesse tonen.

Waarom deze cursus volgen?

Na het volgen van deze cursus heb je de handvatten gekregen om het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland en in buitenland te doorgronden. Kengetallen in de varkenshou-derij kun je interpreteren en gebruiken. De opgedane kennis kun je direct toe passen omdat de kennis wordt overgedragen met een sterke link naar de praktijk.

  • 6.5 Acceditatiepunten PE-Veterinair (2022)

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor professionals uit de agrarische sector die hun economische kennis van de varkensproductie willen updaten of vergroten. Denk hierbij aan veevoer of staladviseurs, dierenartsen, medewerkers bij banken en accoun-tantskantoren en andere erf betreders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten. Ook varkenshouders en deelnemers die op andere gebieden in de keten werkzaam zijn en graag meer inzicht willen krijgen in de economische aspecten van varkensproductie zijn van harte welkom bij deze cursus.

Programma en onderwerpen

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland
  • Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement
  • De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen en de impact van de Afrikaanse varkenspest
  • De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten
  • De werkwijze van banken bij kredietaanvragen
  • Inspelen op wensen vanuit de maatschappij zoals rondom het thema kringlooplandbouw

Cursusleider

De cursusleider is Ing, R. (Robert) Hoste, Wageningen Economic Research.

Blijf op de hoogte

Deze cursus is nog niet gepland. Je kunt alvast interesse tonen. Vragen? Neem contact op met de programmamanager Linda Veldhuizen.