Cursus

Cursus Methodologie voor voedselconsumptie onderzoek

Wetenschappelijk voedingsonderzoek draagt bij aan inzichten over de relatie tussen eetgedrag, daadwerkelijke voedselconsumptie en het ontstaan van gezondheidsaandoeningen. Voor veel voedingsonderzoek is het nodig om voedselinname nauwkeurig vast te kunnen stellen. Mede op basis hiervan wordt beleid gemaakt, worden behandelmethoden aangepast en wordt voedingsadvies gegeven. Kortom, de validiteit en relevantie van het onderzoek is van groot belang. Deze cursus biedt u de laatste inzichten en praktische kennis over het uitvoeren van voedselconsumptieonderzoek voor toepassing in klinische, epidemiologische en monitoringsstudies en voor voedingsadvisering.

Organisator Wageningen Academy
Duur 1 dag
Locatie Wageningen

Deze cursus gaat in 2021 weer plaatsvinden.
U kunt alvast interesse tonen.

Waarom deze cursus volgen?

Het doel van deze cursus is om de algemene principes van de verschillende methoden en hun meetfouten, het kiezen van een methode voor een bepaald doel én evaluatie en interpretatie van de gegevens uiteen te zetten. Na afloop van de cursus kan de (aspirant) onderzoeker de leerstof toepassen in het eigen onderzoek.

De 2020 editie van dit seminar is geaccrediteerd door:

  • ADAP (diëtisten) 7 punten

Voor wie is deze cursus?

Bent u op zoek naar kennis over voedselconsumptieonderzoek voor het vaststellen en evalueren van individuele voedingsinname voor onderzoek en advisering? Dan is deze cursus speciaal voor u ontwikkeld.

Een fijne cursus waar alles nog een keer op een rij wordt gezet door experts, je de nieuwe ontwikkelingen hoort en waar ruimte is voor het stellen van vragen en discussie.
Hinke Kruizenga, UMC (deelneemster 2020 editie)

Programma en onderwerpen

Tijdens deze cursus wordt er uitgebreid ingegaan op de theorie achter het uitvoeren van wetenschappelijk voedselconsumptieonderzoek. Verschillende methoden van voedselconsumptieonderzoek worden geïllustreerd met voorbeelden uit voedingsonderzoek en validatiestudies. Door middel van een specifieke opdracht wordt er gekeken of u de opgedane kennis kunt toepassen. Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen vragen en/of specifieke casussen. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Principes van methoden
  • Meetfouten
  • Keuze voor een methode
  • Vergelijken met referentiewaarden
  • Valideren
  • Innovaties

Cursusleider

De cursusleidster van dit programma is dr. JHM (Jeanne) de Vries, Wageningen University & Research.

Blijf op de hoogte

Door interesse te tonen, stellen we u op de hoogte zodra de cursus open gaat voor inschrijving.Vragen? Neem contact op met de programmamanger Astrid Kuhlkamp-Kleissen.