Nieuws

Cursus Risicobeooordeling van blootstelling van gewasbeschermings- middelen in grond- en oppervlaktewater

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? En wilt u oefenen met het toepassen van modellen en met nieuwe benaderingen in de risicobeoordeling? In deze cursus worden zowel kennis en hands-on opdrachten behandeld door de experts van Wageningen Environmental Research en het ctgb.

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie:

Veelgestelde vragen

FAQ's

Meer cursussen en traningen

Agenda

Maatwerk

Nieuwsbrief

Aanmelden