Cursus Facilitation Skills

Cursus

Cursus facilitation skills

Faciliteert u workshops en bijeenkomsten of heeft u de ambitie om dit te gaan doen? En wilt u leren hoe u met een goede opbouw en de juiste werkvormen
meer resultaat, betrokkenheid en draagvlak creëert? In deze training krijgt u de inzichten, praktische handvatten en vaardigheden om bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen te faciliteren. Ook komt het omgaan met weerstand en het plegen van interventies aan bod.

Organisator Wageningen Academy
Duur 3 losse dagen
Setup Campus WUR

Aanpak cursus facilitation skills

In deze cursus ligt het zwaartepunt op het leren toepassen en verbeteren van facilitation skills. De theoretische onderbouwing ontbreekt waar nodig is niet, maar de nadruk ligt op het aanleren van technieken en het oefenen hiermee in workshops. Workshop ontwerp en begeleiding, van eenvoudig tot complex, een ruime verzameling inzetbare technieken,
groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen komen uitgebreid aanbod. Het hoe en waarom van verschillende technieken, mogelijke interventies en workshop ontwerp wordt uitgelegd en geoefend tijdens de cursusdagen.

Doelgroep

U behoort tot de doelgroep van deze training als u zich verder wilt bekwamen in het voorbereiden en leiden van workshops en bijeenkomsten. De cursus is interessant voor een brede doelgroep werkzaam in de lifesciences, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, onderzoeksinstituten, of bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. Mocht u twijfelen of u tot de doelgroep behoort of over de juiste voorkennis beschikt, neem dan gerust contact met ons op.

Resultaat

Na afloop van deze training voelt u zich zekerder en rijker toegerust om bijeenkomsten op effectieve wijze, met humor en energie te begeleiden.
De opbrengst van deze training is dat u:
• Een succesvolle workshop kunt ontwerpen en begeleiden;
• Een ruime verzameling technieken effectief kunt inzetten ;
• Groepsdynamiek en besluitvormingsprocessen begrijpt;
• Op het juiste moment kunt interveniëren.

Cursusleider

Peter Coesmans verzorgt deze training. Hij heeft aan de basis gestaan voor het internationale assessment voor facilitators van het International Association of Facilitators en treedt nog steeds op als internationaal assessor. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het faciliteren van workshops, zowel in het publieke, als private domein en is al 18 jaar trainer op dit gebied. Peter is o.a. één van de kernfacilitatoren van het LEF future center van Rijkswaterstaat.