Cursus Gezond produceren in de intensieve veehouderij

Cursus

Cursus gezond produceren in de intensieve veehouderij

Welke mogelijkheden zijn er om gezond te produceren in de varkens- en pluimveehouderij met een laag antibiotica gebruik? Wat is de invloed van voeding, hygiëne en leefomgeving op de darm- en diergezondheid? Zijn plantenextracten, bacteriofagen en quorumsensing inhibitors kansrijke alternatieven voor antibiotica? Deze, en vele andere vragen worden beantwoord in de cursus Gezond produceren in de intensieve veehouderij. Na het volgen van de cursus beschikt u over verdiepende en nieuwe inzichten in voer- en managementmethoden om de diergezondheid te bevorderen.

Organisator Wageningen Academy
Setup Campus WUR

Aanpak cursus gezond produceren in de intensieve veehouderij

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime gelegenheid is voor discussie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Antibiotica vrije veehouderij door hygiënische maatregelen
• Gezondheid verbeteren door ondersteunen en faciliteren van adaptatie bij landbouwhuisdieren
• Kansrijke alternatieven voor antibiotica
• Nutriëntenbehoefte onder suboptimale gezondheid
• Het belang van darmgezondheid en de rol van voeding
• Additieven voor verhoging van de darmgezondheid

Doelgroep

De cursus Gezond produceren in de intensieve veehouderij is bij uitstek geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de pluimvee- en/of varkenssector. Deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam als onderzoeker, nutritionist, adviseur, voorlichter, productmanager, diervoederadditieven specialist of dierenarts. Ook deelnemers vanuit de (toeleverende)
industrie of overheid zijn van harte welkom bij deze cursus.

Resultaat

Na het volgen van de cursus beschikt u over verdiepend inzicht in de mogelijkheden om gezond te produceren in de intensieve veehouderij. Actuele kennis met betrekking tot diergezondheid, alternatieven van antibiotica, voedings- en managementmogelijkheden wordt gedoceerd met een duidelijke link naar de praktijk, waardoor u in staat bent
deze toe te passen in uw dagelijkse werkzaamheden.

De cursus Gezond produceren is door de goede balans tussen gefundeerde kennis en praktijkgerichte voorbeelden een echte aanrader voor iedereen die op zoek is naar handvatten voor de reductie van antibiotica in de intensieve veehouderij.
Estelle Vermeulen, R&D onderzoeker VanDrie Group

Programma

Het programma van de cursus kan op gevraagd worden bij de programmamanager: Maarten.vanrees@wur.nl

Cursusleiders

Prof. dr. ir. Bas Kemp, Wageningen University and Research
Prof. dr. ir. Wouter Hendriks
, Wageningen University and Research