Cursus Pluimveevoeding en management, 2018 editie

Cursus

Cursus pluimveevoeding en management

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de pluimveesector op het gebied van voedersamenstelling en management? Wat is de invloed van stress op het voedingsgedrag? En wat is een optimale voerstrategie voor leghennen en ouderdieren? Deze, en vele andere vragen worden beantwoord in de cursus Pluimveevoeding en -management. De cursus geeft u inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van pluimveevoeding in relatie tot diergezondheid en welzijn.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen Campus

Programma overzicht

Tijdens deze tweedaagse cursus zal er aandacht besteed worden aan een diversiteit aan onderwerpen, gerelateerd aan pluimveevoeding en -management. De onderwerpen worden door verschillende specialisten
ingeleid, waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor discussie. Een greep uit de onderwerpen betreft:

• Optimalisatie van de voedersamenstelling
• Mineralen in voeders: effecten op technische resultaten
• Invloed van stress op nutriëntenbenutting
• Voedingstrategiën voor vleeskuikenmoederdieren en leghennen
• Nutriënten, microbiota en immuniteit
• Maagdarm peristaltiek in relatie tot stikstof efficiëntie
• Voeradditieven ter vervanging van antibiotica
• Het gebruik van alternatieve voedingsbronnen

Doelgroep

De cursus Pluimveevoeding en -management is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in de pluimvee- en voederindustrie en hun kennis over pluimvee willen updaten of vergroten. Denk hierbij aan productmanagers,
dierenartsen, nutritionisten, adviseurs, voorlichters, onderzoekers en docenten. Ook deelnemers vanuit de (toeleverende) industrie of overheid zijn van harte welkom in deze cursus.

Resultaat

Na het volgen van de cursus beschikt u over een verdiepend inzicht op het gebied van pluimveevoeding en -management. De nieuwe inzichten op het gebied van pluimveevoeding in relatie tot management, gezondheid en voederoptimalisatie worden gedoceerd met een duidelijke link met de praktijk. Daardoor bent u in staat de opgedane kennis toe te passen in uw dagelijkse werk.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit Prof. dr. ir. J. G.(Johan) Buyse, KU Leuven en Dr. ir. R.P. (René) Kwakkel, Wageningen University & Research.