grondwaterbeschermingsgebied

Nieuws

DOB 2.0 voor duurzamer onkruidbeheer verhardingen

Gepubliceerd op
23 januari 2013

Geen bestrijdingsmiddelengebruik in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, halvering van het maximaal toegestane middelgebruik en terughoudendheid met middelgebruik rond scholen, speelplaatsen en zorginstellingen dragen bij aan duurzamer beheer van verharde terreinen. Onder de naam DOB 2.0 worden deze aanpassingen op het gebied van duurzaam onkruidbeheer toegevoegd aan de bestaande DOB richtlijnen. Terreinbeheerders kunnen hiermee op vrijwillige basis aan de slag

Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over het gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel in de openbare ruimte. Op dit moment is er onvoldoende politiek draagvlak voor een totaal verbod maar er zijn in het 'oktober-debat' een aantal zaken benoemd die de Tweede Kamer belangrijk vindt, namelijk transparantie, science-based maatregelen, haalbaar en betaalbaar en meer aandacht voor een regionale invulling. Deze kaders bieden kansen voor alle betrokken partijen en duidelijkheid voor de sector.

Veegmachine met onkruidborstel
Veegmachine met onkruidborstel

Recente onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat een aantal criteria uit de bestaande DOB richtlijnen  aangescherpt kunnen worden.  Door halvering van het maximaal toegestane middelgebruik, extra bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden en terughoudendheid met middelgebruik rond scholen, speelplaatsen en zorginstellingen wordt de duurzaamheid van het beheer verder vergroot.

Het Ctgb en de toelatingshouder zijn akkoord met de voorgestelde aanpassingen. Medio 2014 wordt toepassing van de DOB 2.0 richtlijnen verplicht. Voor die tijd kunnen terreinbeheerders en aannemers al aan de slag met de nieuwe richtlijnen en stappen zetten naar een duurzamer beheer van verhardingen.