Project

DREAM - model voor milieurisicobeoordeling

Het doel van DREAM is om de milieurisicobeoordeling van geproduceerd afvalwater in kaart te brengen, met de nadruk op lange termijn blootstelling aan lage concentraties chemische stoffen, blootstelling aan tijdsvariabele concentraties en blootstelling aan combinaties van chemische stoffen.

Een driejarigprogramma is opgezet voor de ontwikkeling van het model, uitgevoerd als een gezamenlijk onderzoeksproject tussen Noorse oliemaatschappijen (Statoil, Norsk Hydro, Elf, Agip) en een aantal onderzoeksinstituten (Sintef, TNO, Rogaland Research).

Samen met deze partners baseerde Wageningen Marine Research het DREAM-model op een dynamisch en 3 dimensionale dispersie module. Hiermee kan de beweging van afzonderlijke componenten in de pluim over een gespecificeerde periode gemodelleerd worden. Processen zoals (bio)afbraak, vervluchtiging en adsorptie werden ook meegenomen. 

In werkelijkheid zijn blootstellingsconcentraties verre van constant. Om een verfijnde risicobeoordeling te maken (gericht op daadwerkelijke risico’s in plaats van potentiële risico’s) moeten risicobeoordelingsmodellen deze variabiliteit meenemen. In DREAM  worden risicoberekeningen gebaseerd op de hoeveelheid chemische stof in organismen, die dynamisch berekend worden door middel van opname en eliminatie kinetica. Vervolgens wordt de hoeveelheid chemische stof vergeleken met de kritische hoeveelheid chemische stof in organismen om te bepalen van de verwachte milieu impact is.