Bijeenkomst

Dag van de Genetische Diversiteit 2012

Organisator Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)
Datum

wo 31 oktober 2012

Locatie Baarn
Op 31 oktober hebben het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) voor de tweede maal een Dag van de Genetische Diversiteit georganiseerd op kasteel Groeneveld in Baarn. Op deze dag hebben overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk bouwstenen aangedragen voor de Nederlandse agenda voor de Genetische Bronnen in de periode tot 2025.