Nieuws

Dairy Campus innovatiefonds nu beschikbaar voor bedrijven

Gepubliceerd op
9 januari 2014

Bedrijven die actief zijn in de melkveesector en zuivelketen kunnen vanaf vandaag innovatieprojecten indienen die zij samen met Dairy Campus willen uitvoeren. De kosten van de onderzoekers worden voor maximaal 50% vergoed uit het fonds.

Maximale bijdrage uit het fonds is 100.000 euro per project. Een onafhankelijke commissie beoordeelt viermaal per jaar de ingediende aanvragen. De eerste beoordeling van projecten vindt plaats in maart.

Financiële ondersteuning

Dairy Campus wil de innovatiekracht van de melkveehouderij vergroten en start daarom vanaf 2014 met het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’. In dit programma worden bedrijven ondersteund door een speciaal fonds. Jaarlijks is 1 miljoen Euro beschikbaar voor vernieuwing in de zuivelsector. Dit programma is mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Met het innovatiefonds krijgen bedrijven ondersteuning om innovatieprojecten uit te voeren. Dairy Campus nodigt bedrijven van harte uit hier aan deel te nemen en voorstellen in te dienen. Meer informatie is te vinden op: www.dairycampus.nl

Specifieke thema’s

Een ingediend voorstel moet gericht zijn op vernieuwing van een product, proces of systeem. Het moet leiden tot duurzame economische en maatschappelijke toegevoegde waarde voor de zuivelketen. Het project moet een bijdrage leveren aan één van de vier thema’s van het innovatieprogramma van Dairy Campus:

  1. Ketenverwaarding
  2. Duurzame veehouderij
  3. Innovatieve houderijsystemen
  4. Smart Farming

Projecten die hieraan niet voldoen kunnen wel uitgevoerd worden op Dairy Campus, maar vallen buiten ondersteuning vanuit dit innovatieprogramma.