Achterhoekse coulisselandschap staat onder druk, maar heeft zeker nog kwaliteit en potentie

Nieuws

De Achterhoek weer mooi met landschappelijk ondernemen

Gepubliceerd op
21 februari 2013

Vandaag verschijnt het boek 'Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek’. Het boek laat zien hoe ondernemers in hun bedrijfsactiviteiten rekening kunnen houden met natuur en landschap. En er aan kunnen verdienen.

Hiervan worden door auteurs Anne Oosterbaan van Alterra wageningen UR en André Kaminski van de stichting Achterhoek weer Mooi (beide Achterhoekers) inspirerende voorbeelden gegeven.

Het Achterhoekse coulisselandschap staat onder druk, maar heeft zeker nog kwaliteit en potentie. De economie wordt meer bepalend en die ontwikkeling gaat nogal eens ten koste van dat landschap. Bovendien trekt de overheid zich terug uit de sturing op dat landschap. “Maar ik kende voorbeelden van ondernemers die juist gebruik maken van het landschap,” zegt Anne Oosterbaan. “Met oog voor de kwaliteiten ervan. We wilden onderzoeken hoe deze voorbeelden ontstaan zijn. Toen we er mee bezig gingen bleken er veel meer ondernemers op die manier te werken.”

Het boek beschrijft de verandering van het Achterhoeks landschap vanaf 1900 en laat zien hoe de Achterhoek er nu uitziet. Vervolgens laten de auteurs voorbeelden zien van ondernemers en hun verbondenheid met dat landschap. Als laatste schetsen een aantal kenners van het gebied waar zij kansen zien voor nieuwe verdienmogelijkheden in dat landschap. Aan het boek werd medewerking verleend door het ministerie van EZ, de stichting Achterhoek weer Mooi en de acht regiogemeenten. In totaal kregen de auteurs zo'n 250 voorbeelden aangereikt. Anne Oosterbaan: “Dus de kunst was om daar zo'n tien voorbeelden uit te selecteren, die we beschreven hebben.” Door het laten zien van die voorbeelden willen de auteurs andere ondernemers enthousiast maken: het is bedoeld als inspiratieboek voor ondernemers. André Kaminski: “Met het materiaal dat we hebben verzameld willen we ook aan de weg gaan timmeren. Als proef hebben we al een aantal ondernemers meegenomen naar enkele opvallende voorbeelden. Ook hebben enkele gemeenten al aangekondigd mee te doen door boeken af te nemen en die te verspreiden in hun gebied.”