LGL-stripper

Nieuws

De Marke loopt voorop met stikstof-terugwinning met nieuwe LGL-stripper

Gepubliceerd op
18 juni 2013

De eerste testen voor het inregelen van de nieuwe LGL-stripper op Melkveeproefbedrijf De Marke zijn reeds een feit. Hiermee is de installatie afgerond van een nieuw systeem om ammonium-stikstof uit mest terug te winnen.

De LGL-stripper wordt deze zomer getest met verschillende mestsoorten op De Marke. In de compleet gesloten installatie wordt de ammoniak uit mest gestript, waarna het via een gasfase wordt opgenomen in een zuur, zodat een geconcentreerde ammonium meststof wordt geproduceerd.

Het werkingsprincipe van de LGL-stripper is bedacht en getest door Wageningen UR Livestock Research. Samen met Dorset Green Machines werd de bouw gerealiseerd van een LGL-stripper op praktijkformaat voor de terugwinning van de ammoniakale stikstof uit mest en digestaat. Het onderzoek wordt mede-gefinancierd door het Productschap Zuivel.

Het unieke van de installatie is het feit dat de mest en de opnamevloeistof voor de ammoniak niet met elkaar in aanraking komen: De ammoniak gaat via de gasfase over, waardoor er geen verontreinigingen zoals organische stof in de geproduceerde meststof komen. Het uitgekiende ontwerp zorgt voor voldoende oppervlak voor de gasuitwisseling tussen de vloeistoffen, terwijl de hoeveelheid energie die hiervoor nodig is tot een minimum blijft beperkt.