Nieuws

De Programmatische Aanpak Stikstof pakt economisch gunstig uit

Gepubliceerd op
20 december 2012

In ruim 130 van de 160 Natura 2000-gebieden kampt de natuur met een te hoge belasting door stikstof, als gevolg van economische activiteiten. De regels in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten gaan zorgen voor evenwicht tussen natuur en economie. Uit onderzoek van LEI Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, blijkt dat de PAS per jaar 100-200 miljoen euro meer opbrengt dan het kost.

De PAS levert duidelijkheid voor ondernemers en de sectoren verkeer en industrie op, zodat economische activiteiten een stimulans krijgen. Ook de lastenvermindering en de daaraan gekoppelde verlaging van onderzoekskosten dragen bij aan een positief resultaat. Zowel de extra baten als de extra uitgaven liggen grotendeels bij de landbouw en meer specifiek de rundveehouderij. De kosten van de PAS komen voor rekening van de overheid  (70 miljoen euro per jaar) en de landbouw (26 miljoen euro per jaar).

De PAS pakt economisch gunstiger uit, naarmate de omvang van de veehouderij nabij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden groter is. Na 2020 zal de verdeling tussen baten en kosten veranderen. Naar verwachting worden minder kosten in de gebieden zelf gemaakt, en de voordelen voor verkeer en industrie zullen relatief groter worden.