Nieuws

De Soortenstorm: minder soorten, meer biodiversiteit

Gepubliceerd op
17 september 2012

Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg is het als soorten uitsterven? Daarover is veel discussie. De meesten zien dit als een moreel dilemma.

In zijn zojuist gepubliceerde essay ‘De Soortenstorm’ stelt Gerard Jagers Op Akkerhuis, wetenschappelijk onderzoeker bij Alterra Wageningen UR, dat je dit vraagstuk wel degelijk op een natuurwetenschappelijke manier kunt benaderen. “Maar daarvoor moet je als lezer wel je ingesleten denkpatronen aan de kant zetten.” De natuur raakt steeds verder in de verdrukking. Soorten verdwijnen in hoog tempo. Is deze achteruitgang erg? Dit voorjaar stelde filosoof Bas Haring in zijn boek Plastic Panda’s dat uitsterven helemaal niet erg is. Hij kreeg de hele Nederlandse natuurbeschermingswereld over zich heen, plus tientallen wetenschappers. Maar het blijkt lastig om het nut van biodiversiteit wetenschappelijk te verantwoorden. Gerard Jagers Op Akkerhuis houdt zich al tientallen jaren bezig met dit vraagstuk. Zijn zoektocht naar het nut van biodiversiteit leidde hem tot nieuwe antwoorden op oude vragen. Tot verrassende, en zeker niet onomstreden bevindingen.


“In De Soortenstorm bied ik een nieuw en algemeen denkkader voor deze discussie,” zegt Gerard Jagers Op Akkerhuis. “Belangrijk in mijn betoog is de vraag: wat is eigenlijk leven? Die vraag zul je eerst moeten beantwoorden als je biodiversiteit, de variatie van alle leven, goed wilt begrijpen. De Soortenstorm geeft daarvoor een heldere analyse, waarbij de diversiteit van hersenen gaat meewegen. Verder behandelt de Soortenstorm de begrippen nut en evolutie. Daarover bestaat nog weinig wetenschappelijke overeenstemming. Bij evolutie denken we vaak direct aan Darwin. Maar wat is evolutie eigenlijk? De Soortenstorm benadert evolutie als een recept, gebaseerd op handelingen en ingrediënten. Wie daarmee varieert, kan verschillende evolutietheorieën ontwerpen. Ik laat daarbij ook zien dat een bepaalde vorm van evolutie voorspelbare patronen volgt: evolutie is niet langer richtingloos. Volgens mij is de volgende stap in de evolutie te voorspellen: technische levensvormen. En dat die conclusie tot discussie zal leiden, is mij duidelijk.”


desoortenstormeng301.jpg

Het boek is geschreven voor een breed publiek, en richt zich op biologen en natuurbeschermers, filosofen en toekomstdenkers, onderzoekers en studenten, politici en beleidsmakers. Specifieke voorkennis of vakkennis is niet vereist, de gebruikte noodzakelijke begrippen worden uitvoerig toegelicht. Tegelijk met de Nederlandse versie is ook een Engelstalige versie uitgebracht: ‘The pursuit of complexity’.


De soortenstorm, het nut van biodiversiteit in evolutionair perspectief, door Gerard Jagers Op Akkerhuis. KNNV Uitgeverij. € 14,95. Op de website van KNNV uitgeverij staat meer informatie en bestelwijze.