blaarkoppen koeien

Persbericht

De blaarkop: ouderwetse koe is weer modern

Gepubliceerd op
7 mei 2010

De blaarkop, een Oudnederlands koeienras, is bijzonder geschikt voor nieuwe duurzame en regionale productieketens.

Tot die conclusie komen het LEI, onderdeel van Wageningen UR, en adviesbureau CREM in een op 7 mei verschenen studie in opdracht van de Kruidenier Groep en de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw.

De blaarkop is een zogenaamde dubbeldoelkoe die geschikt is voor zowel vlees- als zuivelproductie. De sterke punten van deze koe zijn de soberheid, de hoge zelfredzaamheid, de lage veterinaire kosten en een goede vleeskwaliteit. Door haar robuustheid kan de blaarkop goed functioneren in een sobere omgeving. Daarmee biedt ze mogelijkheden voor duurzaam beheer van het landschap. De blaarkop komt tegemoet aan veel wensen van boeren, burgers en buitenlui ten aanzien van duurzaamheid, biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De blaarkop is daarom meer dan enkel een koe met een dubbel doel; ze biedt perspectief voor veehouders met een bedrijfsvoering die gericht is op natuur of multifunctionele landbouw.

De blaarkop heeft potentie om als spil van de door de Kruidenier Groep beoogde rundveeketen te fungeren. Alle betrokken ketenpartijen zijn enthousiast, maar de keten staat nog in de kinderschoenen. Voordat de Nederlandse consument op grote schaal blaarkopproducten kan kopen, moeten nog stappen gezet worden. Zo moet aandacht worden gegeven aan een uniforme kwaliteit. Daarnaast moet de  ketensamenwerking geborgd worden. Tot slot is het belangrijk dat er een renderend businessmodel ontwikkeld wordt, zodat de meerwaarde van de blaarkop tot rendement voor alle ketenpartijen kan leiden.

Publicatie