Promotie

De computer als essentieel gereedschap in biologisch onderzoek

Recente technologische ontwikkelingen hebben de analyse van biologische bouwstenen als DNA en eiwitten enorm verbeterd. Hierdoor kunnen onderzoekers biologische systemen op een tot voor kort ondenkbaar detailniveau bestuderen.

Promovendus dr. H (Harm) Nijveen B ICT
Promotor prof.dr. AHJ (Ton) Bisseling
Copromotor dr PE van der Vet
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bioinformatics
Datum

do 5 december 2013 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

De grote hoeveelheid aan meetgegevens die hierdoor beschikbaar komt, maakt van het biologisch onderzoek in snel tempo een data-intensieve wetenschap. De uitdaging waar biologen nu voor staan, is het vinden van bruikbare informatie in deze dataexplosie. Dit vraagt om specialistische softwaretoepassingen, waarvan een aantal in dit proefschrift wordt beschreven.

Give a biologist a script and you help him for a day, teach a biologist to script and you help him for a lifetime.
Harm Nijveen

Voor specifieke projecten ligt samenwerking van een bioloog met een bioinformaticus voor de hand. Hierdoor wordt  kennis van het biologische domein gecombineerd met expertise op het gebied van data-analyse. Twee van deze samenwerkingsprojecten staan beschreven in dit proefschrift. Algemene conclusie van het proefschrift: de computer wordt steeds meer een essentieel gereedschap in biologisch onderzoek en daarmee wordt een goed begrip van computationele data-analyse onmisbaar voor praktisch elke biologisch onderzoeker.