Nieuws

De koolstofbalans van Surinaamse bossen

Gepubliceerd op
28 februari 2012

Bij ontbossing en degradatie van bos komt CO2 vrij. Binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) wordt gewerkt aan een mechanisme (REDD+) dat ontwikkelingslanden die hun ontbossing reduceren, financieel moet gaan compenseren. Daarom is er behoefte aan een transparante en robuuste methode om de reductie van CO2-emissie bij ontbossing te monitoren, te rapporteren en te verifiëren.

ImageCA50ZV4K.jpg

Wageningen UR heeft samen met andere onderzoekpartners de bovengrondse biomassa en koolstofvoorraad voor diverse Surinaamse bostypen gekwantificeerd. Hiervoor zijn al beschikbare (historische) veldgegevens over bosstructuur gecombineerd met lokale en wereldwijde gebruikte biomassa expansiefactoren. De schatting van bovengrondse biomassa en koolstofvoorraad is veel hoger als deze wordt gedaan aan de hand van lokaal afgeleide biomassa expansiefactoren, dan wanneer wereldwijd gebruikte allometrische relaties voor tropische bossen worden gebruikt. Zo werd voor een gemengd hoog bos op zand (CELOS Kabo) 460 ton/ha berekend, terwijl dit volgens de standaardberekening slechts 391 ton/ha zou zijn.

Zelfs lange tijd na houtkap en bosbouwkundige ingrepen, is de de bovengrondse biomassa nog aanzienlijk lager dan in primair bos. De resultaten voor de proefvlakken in Suriname lijken consistent te zijn met resultaten uit andere studies voor bossen in het Amazone basin en het Guiana schild. De bovengrondse biomassa berekend op basis van een grootschalige bosinventarisatie laat echter zien dat de bovengrondse biomassa in Suriname hoger is dan die gevonden voor een vergelijkbare bosinventarisatie in buurland Guyana. De bossen in Suriname blijken meer dikkere bomen te bevatten. Ondanks de overeenkomsten in boomsoorten in beide landen, hebben deze bossen in Suriname daardoor een hogere biomassa.
Daarom manen de onderzoekers tot voorzichtigheid bij het overnemen van waarden voor bovengrondse massa en koolstofvoorraad van buurlanden.
Het rapport geeft vervolgens diverse methoden om de koolstofvoorraad op nationale schaal te berekenen en te monitoren.

Download