Promotie

De rol van sociaal kapitaal in landbouwkundig ontwikkelingsprojecten

In dit proefschrift laat ik zien dat vertrouwen en groepsdeelname van huishoudens, wat ik sociaal kapitaal noem, een belangrijke rol speelt bij de evaluatie van ontwikkelingsinitiatieven gericht op landbouwkundige ontwikkeling.

Ik test deze relaties bij twee type projecten. Het eerste type project is de implementatie van Integraal Landbouwkundig Onderzoek in acht landen in Sub Sahara Afrika door middel van zogenaamde “innovatie platforms”. Het tweede soort initiatief is de implementatie van duurzame koffieprojecten in Vietnam.

Asking respondents whether they think that “most people can generally be trusted” does not yield useful data.
Fédes C. van Rijn

Sociaal kapitaal beïnvloeden

Uit de analyses trek ik drie conclusies. Allereerst is sociaal kapitaal duidelijk verbonden met landbouwkundige ontwikkeling. Ten tweede kunnen ontwikkelingsinitiatieven sociaal kapitaal beïnvloeden. Ten derde is het bestaande niveau van sociaal kapitaal een factor in het succes van ontwikkelingsinitiatieven. Echter waren de effecten niet per definitie positief en afhankelijk van de dimensie van sociaal kapitaal. Deze conclusies zijn belangrijk voor het toenemende aantal programma’s en projecten die de begunstigden in het ontwerp, het beheer en de besluitvorming betrekken.

Women can break through the glass ceiling more easily when they stop understating their qualities.
Fédes C. van Rijn