Project

De rol van zee-ijs in de poolzeeën

Binnen het PhD project Iceflux-NL wordt onderzoek gedaan naar verspreiding, populatie structuur en dieet van de sleutelsoorten geassocieerd met zee-ijs. Hiermee wordt het effect van verandering in zee-ijs op de Polaire ecosystemen bestudeerd.

In het zee-ijs groeiende algen zijn een belangrijke voedselbron voor het rijke leven in de poolzeeën, met krill in het zuiden en Arctische kabeljauw in het noorden. Grote aantallen vogels en zeezoogdieren zijn afhankelijk van deze voedselketen. Een opwarmend klimaat en daarmee de verandering in de omvang, dikte en duur van zee-ijs kan grote gevolgen hebben voor deze ecosystemen. Door onderzoek naar de voedselketen van zee-ijs kan beleid voor natuurbescherming en visserij beter inspelen op toekomstige veranderingen.

Op twee Antarctische en één Arctische expeditie zullen biologische monsters worden verzameld in het oppervlakte water onder ijs en op open zee met de wereldwijd unieke Surface and Under Ice Trawl (SUIT). Door de ontoegankelijkheid van de oppervlakte onder het ijs was dit voorheen nauwelijks mogelijk. Het dieet van de bemonsterde organismen en de energie stroom tussen verschillende trofische niveaus zullen worden geanalyseerd.

Rijkdom, biomassa en verspreiding van sleutelsoorten, zoals krill, in het onder-ijs ecosysteem zullen worden gekwantificeerd, het belang van zee-ijs geassocieerde koolstofbronnen zal worden bekeken en de verschillen en overeenkomsten tussen Arctische en Antarctische zeeën zullen worden geïdentificeerd. Ook zal het effect van zee ijs op de structuur van de levende gemeenschap worden onderzocht.

Deze PhD wordt gefinancierd onder het New Netherlands Polar Programme van ALW-NWO en het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Wettelijke onderzoekstaken.