Promotie

De snelheid van bladafsplitsing wordt bepaald door meer dan alleen de luchttemperatuur

Bladafsplitsing is een belangrijk groei- en ontwikkelingsproces van planten dat plaatsvindt in het topmeristeem van een scheut. De snelheid van het proces is gevoelig voor de temperatuur van het topmeristeem, maar in de praktijk wordt deze temperatuur vrijwel nooit gemeten. In plaats daarvan wordt meestal de luchttemperatuur gebruikt.

Promovendus A (Andreas) Savvides MSc
Promotor prof.dr.ir. LFM (Leo) Marcelis
Copromotor dr.ir. JA (Anja) Dieleman
Copromotor dr ir W van Leperen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie
Datum

ma 3 november 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het is daarom de vraag of eerder gevonden relaties tussen plantontwikkeling en temperatuur wel steekhoudend zijn. Dit promotieonderzoek beoogde de bladafsplitsingsnelheid van tomaat en komkommer, twee belangrijke tuinbouwgewassen, te relateren aan bovengrondse omgevingsfactoren. De bladafsplitsingsnelheid bleek vrijwel alleen beïnvloed te worden door de temperatuur van het topmeristeem, zelfs wanneer deze sterk afweek van de luchttemperatuur. De afwijking tussen beide temperaturen was sterk afhankelijk van andere klimaatfactoren (o.a. instraling, windsnelheid en luchtvochtigheid) en van plant specifieke eigenschappen. Daarnaast nam de bladafsplitsingsnelheid af bij weinig licht. De luchttemperatuur is dus zeker niet de enige belangrijke omgevingsfactor die een rol speelt bij de snelheid van bladafsplitsing.