Promotie

De spier als boodschapper

Sporten en inspanning hebben positieve effecten op de gezondheid. Deze effecten gelden zowel voor gezonde mensen, als voor mensen met bijvoorbeeld overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Niet alle mechanismen achter deze positieve effecten zijn bekend. Één van de hypotheses is dat de spieren hormoonachtige stoffen, genaamd myokines, uitscheiden en daarmee een deel van de gezondheidseffect van inspanning kunnen bewerkstelligen.

Promovendus M (Milene) Catoire MSc
Promotor prof.dr.ir. AH (Sander) Kersten
Copromotor dr. MR (Marco) Mensink
Copromotor promoto: prof. P. Schrauwen
Organisatie Wageningen University, Division of Human Nutrition
Datum

wo 15 oktober 2014 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

In dit proefschrift hebben we onderzocht welke myokines de spier aanmaakt tijdens inspanning, of deze myokines dan een effect zouden kunnen hebben op andere organen in het lichaam en wat de functie is van één van de door ons gevonden myokines. Eerst hebben wij laten zien dat de actieve spier inderdaad andere organen kan beïnvloeden, er vonden namelijk veranderingen plaats in de niet-actieve spieren. Verder bleek dat de spier een groot aantal myokines aanmaakt tijdens inspanning en dat daar maar een klein deel van daadwerkelijk in het bloed terecht komt. De myokines die ook in het bloed komen zijn belangrijke kandidaten om het positieve effect van inspanning te bewerkstelligen. Tenslotte hebben we laten zien dat de door ons gevonden myokine Angptl4 heel belangrijk is in het verdelen van de vetten die als brandstof worden gebruikt tijdens inspanning. Angptl4 zorgt ervoor dat de vetten naar de actieve spieren gaan en niet naar de inactieve spieren. Uit de resultaten van dit proefschrift kunnen wij concluderen dat de spieren een belangrijke rol als boodschapper hebben tijdens inspanning.