Testimonial

De volgende stap naar minder energie en CO2

Door bloemen en planten te vervoeren per spoor zijn met GreenRail, een initiatief van branchevereniging VGB en bloemenveiling FloraHolland, al belangrijke stappen genomen in de besparing van energie en CO2. Met GreenCHAINge zet de VGB de volgende stap. Naar andere transportmodaliteiten én daarbij ook de ‘mindsets’. Wageningen UR Food & Biobased Research is bij beide projecten betrokken.

Milaan is inmiddels een standaard bestemming geworden per trein, een pilot met Polen heeft laten zien dat ook tijdens die reis de kwaliteit van de bloemen prima blijft en Spanje blijkt eveneens een succesverhaal.
Anton Bril, manager Trade Services van het VGB-projectbureau

GreenRail zit inmiddels in de derde fase.

Nog beter

Maar volgens Bril is er nog veel onontgonnen terrein en daar wordt nu onderzoek naar gedaan: “Zo worden op bestemming Barcelona nog steeds opleggers gebruikt, terwijl we in de toekomst naar – geconditioneerde – containers willen. Met als grote voordeel dat die dan op de heen- én terugweg gevuld kunnen worden. Op de heenweg bijvoorbeeld met fruit uit Spanje en terug met bloemen uit Holland. Bovendien starten de treinen vooralsnog in Bettembourg, Luxemburg, omdat we rijden met Lorry-Rail. Op de middellange termijn willen we dat startpunt naar voren trekken. Naar Rotterdam en eventueel Amsterdam.”

Milieu en duurzaamheid

Ondertussen is op 1 maart de financiële ‘go’ gegeven voor GreenCHAINge. Waar bij GreenRail de voordelen breed getrokken worden – lagere transportkosten, geen files en beperkingen door rust- en rijtijden, een betere ontsluiting van Oost- en Zuid-Europa (dus een grotere afzetmarkt) en milieuvriendelijker en maatschappelijk verantwoord transport – ligt bij GreenCHAINge de nadruk vooral op milieu en duurzaamheid, met als doel CO2- en energiebesparing. Daarbij worden voor alle grote export- en importstromen bekeken of er alternatieve transportmethodes en energiemogelijkheden zijn.

Afrikaanse mental shift

shutterstock_2043784_bloemenboeketten markt_490x330.jpg

Groothandel, transport, teelt en onderzoek vinden elkaar binnen GreenCHAINge. Zeevracht is bijvoorbeeld voor veel bloemen- en plantensoorten een prima transportalternatief bij intercontinentale afstanden. Bril: “LTO Groeiservice zoekt op export trajecten naar cultivars die daar geschikt voor zijn. Daarnaast kan onder meer met rassenveredeling, verpakkingsmaterialen en optimalisatie van de koelcontainers veel bereikt worden. Minstens zo belangrijk is de mental shift, die heeft nog niet overal plaatsgevonden. Dat is een wezenlijk onderdeel van GreenCHAINge. Zo geven we op 7 juni op de International Flower Trade Expo (IFTEX) in Nairobi een seminar waarin we, op basis van de onderzoeken door Wageningen UR, vertellen dat het kán: langzamer transport over zee zonder verlies van kwaliteit.”

Combinatie van modaliteiten

Het uiteindelijke streven van het VGB Bestuur voor 2020 is dat 40% van de import en 20% van de export gebeurd met een combinatie van transportmodaliteiten. Voor sommige stromen zal dat geen enkel probleem zijn: “Van de protea uit Zuid-Afrika wordt nu al 60% per zeevracht vervoerd. En bij de anjers en rozen uit Columbia stijgt het percentage snel. Maar van de rozen uit Mombassa wordt nog maar 2% verscheept. Dus daar is nog heel wat werk aan de winkel.