Uitgave

De waarheid van het wild zwijn

Het eerste Nederlandse boek over Wilde Zwijnen belicht objectief de voors en tegens in de sterk gepolariseerde discussie. Dit boek brengt een helder beeld over de laatste stand van zaken rond onder meer afschotbeleid, landbouwschade en verkeersveiligheid.

Kom je tijdens een boswandeling in Oost-Nederland geen wild zwijn tegen, dan in elk geval zijn wroetsporen wel. Ondanks een intensief afschotbeleid nemen aantallen en verspreiding van het wild zwijn snel toe. Maar hoeveel weten we nu eigen van dit dier, vroegen de auteurs van Wilde Zwijnen zich af. Horen deze wroeters wel of niet thuis in de Nederlandse natuur?

boekomslag wilde zwijnen

De discussie rond het wild zwijn is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wild zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes. Maar hoe groot zijn de risico’s van zwijnen nu werkelijk en hoe effectief is het afschotbeleid?

Wilde zwijnen belicht objectief de positieve en negatieve kanten van de aanwezigheid van het wild zwijn. Dit rijk geïllustreerde boek verhaalt in begrijpelijke taal over thema’s als populatiedynamiek, ziekten en landbouw. De hoofdstukken zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden afgewisseld met interviews met personen die een bijzondere relatie hebben met het wild zwijn, zoals een faunabeheerder, een zwijnenspotter en een jachtopziener.

Over de auteurs

Geert Groot Bruinderink is ecoloog bij Alterra onderdeel van Wageningen UR, en gespecialiseerd in natuurbeheer gericht op grote zoogdieren. Jasja Dekker werkt als ecoloog bij de Zoogdiervereniging.

Meer informatie

Wilde zwijnen. Redactie: Geert Groot Bruinderink en Jasja Dekker. Uitgever: KNNV Uitgeverij i.s.m. de Zoogdiervereniging. Uitvoering: 112 p., 21 x 23 cm, fullcolour, genaaid gebonden, met flappen. Prijs: € 19,95. ISBN: 978 90 5011 328 1.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl