Nieuws

Delta Water Award 2012, IMARES Wageningen UR valt in de prijzen

Gepubliceerd op
18 april 2012

Drie projectvoorstellen van teams waarbij IMARES is betrokkenen eindigen op plaats, 1, 2 en 3 in de wedstrijd om de Delta Water Award 2012.

deltaaward_300.jpg

De commissaris van de Koningin Karla Peijs en juryvoorzitter Wim Kuijken hebben 18 april 2012 op Neeltje Jans te Yerseke de Award uitgereikt aan het winnende project ‘Balance Island’. Op plaats 2 en 3 zijn geëindigd: ‘Dutch Water Mining’ en ‘De KREEK teRUG’. De winnaar ontvangt een geldprijs van €15.000.

Delta Water Award 2012** is een wedstrijd waarbij ideeën worden aangedragen aan partijen die werkzaam zijn in de Zuidwestelijke Delta. De opdracht  waarmee jonge talenten uit de waterwereld (wetenschappers en studenten) deze keer aan de slag zijn gegaan luidde: "Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat de economische kracht van de Zuidwestelijke Delta versterkt". Voor deze tweede editie van de Delta Water Award hadden zich zestien teams ingeschreven, vijf daarvan zijn genomineerd en hebben hun projectplan verder uitgewerkt. De projecten zijn beoordeeld op hun innovatieve creativiteit, originaliteit en mate van realiteit en haalbaarheid.

Het winnende projectplan ’Balance Island’ (IMARES Wageningen UR, Emil Kuijs, Grontmij en Waterarchitect) heeft als primaire doel het terugdringen van de zoutindringing in het Haringvliet door het creëren van een geleidelijke overgang van zout naar zoet water met behoud van het unieke karakter van de Delta. Dit kan gerealiseerd worden door de aanleg van een kustboog/archipel voor de monding (van het Haringvliet) met ongeveer 5 miljoen m3 zand.

De jury vindt dat dit gewaagde plan van grote waarde kan zijn voor het terugbrengen van de estuariëne dynamiek in de Zuidwestelijke Delta met geleidelijke zoet-zoutovergangen. Ook in andere delta's in de wereld kan een soortgelijk plan uitkomst bieden.

Het op nummer twee geëindigde projectplan ’Dutch Water Mining’ (IMARES Wageningen UR, Marnix Poelman, Infram, Decisio, Imagro en BVR) bestaat uit een uitgebalanceerde combinatie van een aantal processen en technieken uit de aquatische ecologie, de landbouw en de energiewereld. Het basisidee betreft de biologische productie en oogst van waterplanten en schelpdieren in het Volkerak Zoommeer. Met de productie wordt fosfaat vastgelegd en met de oogst ervan halen we deze grondstof uit het water. Hiermee wordt de belangrijkste veroorzaker van blauwalg verwijderd en verdwijnt de blauwalgoverlast. Volgens de jury is het een innovatief plan. Het kan een oplossing zijn voor de blauwalgenproblematiek, als het daadwerkelijk blijkt te werken.

Projectplan 'De KREEK teRUG' (IMARES Wageningen UR, Masha Dedert, Marijn Tangelder en Karin Troost, en Deltares) stelt een optimaal gebruik van zoet en zout grondwater centraal, met als doel de landbouweconomie te versterken en de regio klimaatrobuust en weerbaar te maken tegen droogte en zoutindringing. In de Zuidwestelijke Delta is zoetwater voor de landbouw schaars. De KREEK teRUG versterkt de rol van zoetwaterbron van de kreekruggen in het gebied. Kreekruggen zijn diepe zandafzettingen in de bodem waar regenwater zich makkelijk kan verzamelen.
Volgens de jury is het een gedegen project dat gebruik maakt van de oorspronkelijke natuurlijke waarden. Het concept is toepasbaar op meerdere kreekruggen en laat op inventieve wijze zien hoe je slim om moet gaan met zoet water in een zoute omgeving.

**Delta Water Award is een initiatief van KennisNetwerk DeltaWater