Desinfectiemiddelen voor transportmiddelen voor dieren

Toegelaten desinfectiemiddelen

In het kader van mogelijke veterinaire hygiëne maatregelen ter voorkoming en indamming van een uitbraak van besmettelijke dierziekten in Nederland is het gebruik van geschikte desinfectantia van groot belang. Er zijn in Nederland geen specifieke desinfectiemiddelen toegelaten tegen bepaalde dierziektevirussen.

In overleg tussen Ctgb (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen) en Wageningen Bioveterinary Research is duidelijk geworden dat toegelaten middelen voor het desinfecteren van veetransportmiddelen die voldoende werkzaam zijn tegen het klassieke-varkenspestvirus, het Aujeszky-virus en het mond-enklauwzeervirus, ook in voldoende mate werkzaam zullen zijn tegen het vogelpestvirus indien ze worden toegepast volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing die bij de toelating van deze middelen door het Ctgb zijn vastgesteld.

Op de website van het Ctgb kunt u nagaan of een desinfectiemiddel voldoet aan de gestelde eisen, d.w.z. dat het middel toegepast kan worden voor desinfectie van transportmiddelen voor dieren. U dient hiervoor de databank van bestrijdingsmiddelen, productsoort biociden te raadplegen. U selecteert achter Product soort biociden "PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden" (u kunt ook op het ikoontje achter de velden klikken en deze soort uit de lijst in een pop-up scherm kiezen). U krijgt een overzicht van de "Biociden voor veterinaire hygiëne doeleinden. Per product is het noodzakelijk in het gebruiksvoorschrift te checken of het middel geschikt is voor gebruik bij veetransporten. In de bestrijdingsmiddelendatabank staat per middel specifieke informatie over o.a. de werkzame stoffen, het Wettelijke Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing.