Desinfectiemiddelen voor transportmiddelen voor dieren

Toegelaten desinfectiemiddelen

In het kader van mogelijke veterinaire hygiëne maatregelen ter voorkoming en indamming van een uitbraak van besmettelijke dierziekten in Nederland is het gebruik van geschikte desinfectantia van groot belang.

Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is verantwoordelijk voor de toelating van desinfectantia. Bij WBVR kunnen producten van fabrikanten worden getest op werkzaamheid tegen virussen (Afrikaanse varkenspest virus, mond-en-klauwzeer virus en vogelgriep virus) volgens NEN norm NEN-EN 14675_2015. Producten die een bewezen werking hebben tegen virussen kunnen worden toegelaten voor het desinfecteren van veetransportmiddelen. Die middelen dienen dan te worden toegepast volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing die bij de toelating van deze middelen door het Ctgb zijn vastgesteld.

Op de website van het Ctgb kunt u nagaan of een desinfectiemiddel voldoet aan de gestelde eisen, d.w.z. dat het middel toegepast kan worden voor desinfectie van transportmiddelen voor dieren. U dient hiervoor de toelatingendatabank te raadplegen. U klikt rechtsboven op ‘Toon uitgebreide filters’ en selecteert achter ‘Biocide’ het ‘Producttype’ "PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden". U krijgt een overzicht van de "Biociden voor veterinaire hygiëne doeleinden”.

Per middel is het noodzakelijk in het gebruiksvoorschrift te checken of het middel geschikt is voor gebruik in transportmiddelen voor dieren. In de toelatingendatabank staat per middel specifieke informatie over o.a. de werkzame stoffen, het Wettelijke Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing.