Project

Diagnostiekontwikkeling en -toepassingen

Om de gezondheid van dieren goed te kunnen bewaken zijn er onder andere testen nodig die snel een uitslag kunnen geven. Ook is het wenselijk dat vóór dat een eventuele behandeling met antibiotica gestart wordt, vastgesteld wordt dat de gezondheidsproblemen veroorzaakt worden door een bacteriële infectie.

Daarnaast zal het voor de toekomst wenselijk zijn om vooraf aan te kunnen tonen dat  het in te zetten geneesmiddel werkzaam is; duidelijk moet zijn  of de bacteriën die de ziekte veroorzaken al dan niet resistent zijn tegen dat middel.

Test ontwikkelen

Binnen het project Diagnostiekontwikkeling en -toepassingen worden testen ontwikkeld waarmee in één keer meerdere potentiële verwekkers (bacteriën, virussen of mycoplasma’s) kunnen worden aangetoond. Tevens zal gewerkt worden aan een snelle test voor het aantonen van een eventuele antibioticaresistentie.  In 2013 wordt een start gemaakt met twee onderdelen:

 • het beschikbaar maken van een snelle diagnostische tool om potentiële ziekteverwekkers van luchtwegaandoeningen bij kalveren aan te kunnen tonen;
 • de ontwikkeling van een tool die de dierenarts moet gaan helpen bij een eventuele antibacteriële therapiekeuze.

Het totale project loopt minimaal drie jaar. In de loop van het project sluiten naar verwachting andere diersectoren (pluimvee- en varkenssector) aan.

Concreet beoogde resultaten

 • Snelle test voor aantonen van potentiële ziekteverwekkers bij luchtwegproblemen in kalveren;
 • Snelle test voor het vaststellen van mogelijke antibioticumresistentie.
In dit project participeren:
 • Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel van Wageningen UR
 • Gezondheidsdienst voor Dieren
 • Expertise Centrum Dier
 • LEI en/of departement Agrarische Bedrijfseconomie
 • Wageningen Livestock Research en Food en Biobased Research.
 • MSD Animal Health
 • Van Drie Group
 • VION Food Group
 • Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland
 • Productschappen Vee, Vlees en Eieren